IEDEREEN kan lid worden!

In december 2009 heeft de kopersvereniging besloten, bij meerderheid van stemmen van de leden, om zich open te stellen voor alle kopers/bewoners van huizen in plan de Teuge, dus fase 1 en fase 2.

De reden is dat er sinds enige tijd duidelijk is dat plan de Teuge er problemen zijn die verder gaan dan slechts één aannemer. De kopersvereniging al drie jaar als belangenbehartiger voor kopers van de aannemer Reinbouw. Echter die situatie is nu verandert en voor ons aanleiding om de doelgroep uit te breiden. Nu kan iedereen die in plan de Teuge, van zowel fase 1 als fase 2, lid worden. Het maakt voor ons als kopersvereniging niet uit welke aannemer je huis heeft gebouwd.

Er loopt op dit moment een onderzoek van de gemeente Zutphen en Vitens naar de problemen in de wijk. Binnenkort krijgen we inzage deze rapportage. Bovendien wordt er in 2010 door Alliander in 10 woningen uitgebreide metingen verricht naar het daadwerkelijk verbruik van warmtepompen. Bovendien heeft Alliander slimme meters in de hele wijk aangebracht om het energieverbruik van de bewoners beter in kaart te kunnen brengen. Daarnaast is er dit najaar een enquête uitgevoerd, ook de resultaten daarvan zouden begin 2010 beschikbaar komen.

Als jou voorschot voor energie (inclusief Vitens warmtebijdrage van € 55,-) op meer dan 100 euro per maand uitkomt, wordt dan lid. En steun ons om duidelijk te krijgen wat hier in de wijk aan de hand is.

Om lid te worden vul je het aanmeldformulier in en betaal je om lid te worden het symbolische bedrag € 1,- (ja, één euro!).

In 2009 is de jaarlijkse contributie op € 40,- vastgesteld. We streven naar een lagere contributie voor 2010 en hoe meer nieuwe leden zich melden hoe lager de contributie kan worden.

We hopen dat zo veel mogelijk mensen zich aanmelden.

Ons motto: Samen staan we sterk!!

Lees dit bericht nog eens na op: https://deteuge2.nl/forum/viewtopic.php?p=838#838