Actie pagina

Na de laatste vergadering is het duidelijk dat de bewoners zelf actie moeten nemen om duidelijk te maken wat ze vinden van de situatie hier in de Teuge. Deze pagina is het startpunt voor de bewoners om de verschillende acties te starten en deel te nemen eraan. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat bewoners individueel meedoen. Er is geen plicht om aan de acties mee te doen. De website faciliteert de acties van de bewoners slechts.

Stuur een elektronische brief aan de partijen om te laten weten dat je het niet eens bent met herstel WKO, volg de BEIDE links hieronder:

 

Stuur een reactie op de brief van 25 juli 2013 van Vitens met een stand van zaken. De brief zegt meer duidelijkheid te willen scheppen en nodigt bovendien uit om vragen te stellen. In reactie hierop hebben we opnieuw een brief gemaakt, met vragen aan de Vitens. Lees de brief en ben je het ermee eens, stuur dan op eigen titel de brief naar Willem Bootsma.

 

Heb je ideeën of suggesties, we staan er open voor, mail aan info@deteuge2.nl