Raakt Zutphen invloed kwijt!


Belangenvereniging De Teuge (logo)
Beste leden,

Eerder gaf het bestuur van de Belangenvereniging uitleg over de draai van de
gemeente. Stonden wij eerst tegenover de gemeente, nu zegt de gemeente
achter ons te staan. Gisteren stond daar nog een artikel over in de krant.
In bijgevoegd document kunnen jullie lezen hoe het college zelf de draai
verwoord en hoe zij daarover verantwoording aflegt aan de raad.

Vandaag stond de reactie van Vitens al in de krant. Helaas zoekt Vitens dus
niet de onderhandelingstafel op, maar denkt via de krant te moeten reageren.

Niets is minder waar dan dat vorig jaar september Vitens ons voorstel voor een
onafhankelijk deskundige afwees. Het is Vitens die nu merkt dat zij de regie kwijt is.
Voor zover jullie het nog niet gelezen hebben, treffen jullie het artikel hierbij aan.

Het bestuur van Belangenvereniging de Teuge

Memo naar nieuwe verhoudingen WKO de Teuge.
Artikel uit de stentor, Zutphen raakt invloed kwijt.

Reactie van John Braam op artikel “Vitens is vergeten wat ze beloofde in 2010”

mening2Afgelopen week publiceerde we het artikel “Vitens is vergeten wat ze beloofde in 2010”. Kort daarna reageerde John Braam op het artikel. John’s analyse is haarscherp over het handelen van de Vitens en wat naar zijn mening de redenen zijn voor dit handelen.

Vanaf de eerste dag wil Vitens niets minder dan zo goedkoop mogelijk ombouwen naar gas. Al in de rapport van 2009 van IF Technology, in opdracht van Vitens, wordt gesproken over ombouw naar gasgestookte situatie. In de zomer van 2010 bleek in overleggen tussen de belangenvereniging, gemeente Zutphen en de Vitens al dat de Vitens ombouw naar gas wilde. Achteraf blijkt zelfs dat de Vitens al eerste ramingen had laten maken voordat het overleg met alle partijen op 15 december 2010 begonnen.

De Vitens besloot op 14 juli 2011 het centrale WKO te beëindigen en zich te richten op een snelle oplossing. Nu twee jaar laten is steeds sprake van het magere aanbod van “ombouwen naar gas” en een coulance betaling (een ander woord voor finale kwijting).

John schets heel goed het handelen van de Vitens van de laatste tijd, het afwentelen van het ondernemersrisico op de bewoners, de halsstarrige houding die het feitelijk sinds 2010 al heeft. Ondertussen geeft de Vitens liever miljoenen aan stookolie uit en laten we alle onderzoeken en advocaatkosten niet vergeten. Ook dat is publieksgeld…

Lees zijn het artikel en de reactie John Braam (bewoner van de Teuge) hier.

Lees dit artikel over Warmtepompen in de woningbouw, maak het transparant

Dat warmtepompen als middel ingezet worden om de markt te verduurzamen is vanuit een commercieel en marketing oogpunt absoluut geslaagd. Tevens is de aftrek die warmtepompen in de EPC krijgen zodanig dat het aanscherpen van eisen niet perse leidt tot een energiezuinige woning, maar wel tot een lage EPC. Teus van Eck heeft één van de rapporten van Alliander geschreven, hij toonde aan dat het niet perse zo is dat de inzet van warmtepompen ook leidt tot een lagere CO2 uitstoot. In dit artikel van zijn hand pleit hij voor een transparant en heldere ketenbenadering van verduurzaaming van nieuwbouw projecten, alleen als het geheel klopt is een warmtepomp een middel om de verduurzaming te bevorderen.

Twee opvallende uitspraken zijn:

  • “Slecht geïsoleerde woningen zijn in principe niet geschikt voor warmtepompen”
  • “De kosten en kwaliteit van het bronsysteem verschillen sterk per bron en per situatie.”

Het artikel maakt heel duidelijk wat er bij ons fout gegaan is. Onduidelijke kosten berekeningen, onderschatte onderhoudskosten, hoge investeringen, hoge beheerkosten, tegenvallende CO2 prestatie en hoge energierekeningen. Allemaal verklaarbaar, maar ja achteraf, dat wel.

Lees verder

De Teuge in het nieuws…

De Stentor heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de rapportage van Alliander.
Lees het artikel dat gepubliceerd is hier.

Als kopersvereniging zijn we verheugd om te horen dat de gemeente Zutphen met een herstelplan komt voor het project de Teuge. We hopen dat er voor de bewoners snel duidelijkheid komt over de vervolgstappen.

Geef je mening de situatie op ons forum of hier op de voorpagina van onze site.