Uitkomst vragenkwartiertje: Oplossing voor één november voor de Teuge

Maandagavond 18 juni 2012

De bewoners van de Teuge zijn met een flinke vertegenwoordiging naar het stadhuis gekomen om daar de raadsvergadering bij te wonen. De  verwachting is dat er enige vragen gesteld gaan worden door de raadsleden over de problemen in de Teuge. De afgelopen week is er het nodige nieuws geweest, een brief aan de bewoners waar niets nieuws in stond en al zeker geen oplossing bevat waar de bewoners concreet iets mee kunnen.

Dus bij de start van de vergadering liepen we allemaal de raadszaal binnen tot verbazing van de bode en de burgermeester natuurlijk. Wat is hier toch aan de hand, waarom komen er zoveel gasten. Dat past niet op de publieke tribune van onze raadszaal. Dus na overleg met de burgermeester, worden de bewoners van de Teuge verzocht de raadszaal te verlaten. De bewoners verlaten gemoedelijk de zaal in afwachting op de vragen van de raadsleden kijken ze mee vanuit de commissiekamer.

De voorzitter opent de vergadering, en inventariseert de vragen voor het “vragenkwartiertje”. VVD, CDA, Burgerbelang Zutphen Warnsveld, Stadsbelang Zutphen-Warnsveld en de PvdA. De vragen zijn divers, maar in de basis kwamen ze neer op de vraag: Wanneer kunnen de bewoners een oplossing verwachten voor de problemen met de warmtepompen? Wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor de problemen? Hoe lang dit nog gaat duren? Wat is de rol van de gemeente Zutphen?

Zoals een goede politicus betaamd geeft de wethouder Hans La Rose, bij afwezigheid van Rik de Lange, de antwoorden op de vragen van de raadsleden. Zijn betoog samengevat, er wordt onderzocht op dit moment welke individuele oplossingen (HR, HRe of individuele WKO) of welke centrale oplossing middels bijstook (gas of biomassa) er kan komen. De wethouder vergeet te vermelden dat de bewoners reeds hebben laten weten niets te zien aan oplossingen die de problemen niet oplossen (lees: centraal bijstoken is geen optie).

De wethouder meld dan ook nog dat de bewoners niet eenduidig zouden zijn of ze een centrale of een individuele oplossing willen. Als de resultaten van dit onderzoek duidelijk zijn, dan worden de bewoners weer ingelicht over de uitkomsten. Ook wordt er een gesloten forumvergadering aangekondigd voor de raadsleden, dan kan het college in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek. Flauw hoor, achter gesloten deuren. Hoezo, openheid en transparant bestuur… nee, als je de feiten niet kent, dan moet je ook geen besloten vergaderingen beleggen. Dan moet je je juist laten informeren in openbaarheid, zodat bewoners kunnen controleren of er geen onjuiste feiten gedeeld worden.

De enquête over wat de bewoners als oplossing willen, die op expliciet verzoek van de gemeente Zutphen en de Vitens is uitgevoerd onder de bewoners, is echter heel duidelijk. Bij beëindiging van het centrale WKO systeem, kiest 95% van de bewoners voor één van de gasoplossingen (HR, HRe of Hybride). Bij continuering van het WKO systeem hebben de bewoners aangegeven geen vertrouwen te hebben in het WKO systeem, tenzij ALLE problemen opgelost worden. Hiervoor hebben de bewoners een voorstel gedaan, namelijk neem alles over van de bewoners, en lever ons voortaan “warmte” ipv WKO. Daarmee los je alle problemen wel op, wat denk je… Gemeente Zutphen ziet geen rol weggelegd voor zichzelf, de Vitens wil geen energiebedrijf worden en de BAM zegt geen interesse te hebben in het project. Kortom, niemand pakt de verantwoordelijkheid en het risico dat ligt dus bij de bewoners. 

De wethouder meldt dat er vorige week, 12 juni, een brief uitgegaan is naar de bewoners. Tja, na publiciteit moet je toch maar eens beginnen met communiceren moet naar de bewoners. Er is zelfs nu een plekje op de website van de gemeente Zutphen ingericht, om het “nieuws” naar buiten te brengen. In feite leest de wethouder de brief van de Vitens, ehhh, stuurgroep de Teuge voor aan de raadsleden. Geen echt nieuws, de brief staat al een week op de website van de Teuge en er is ook gereageerd op de brief door individuele bewoners.

Op de vraag wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is, neemt de wethouder opnieuw het standpunt in, dat de gemeente Zutphen niet verantwoordelijk is voor de problemen in de Teuge. Niet om het één of ander, maar wie heeft dit project bedacht? Wie moet er handhaven? Toch echt niet de bewoners. Maar de gemeente Zutphen houdt vol dat er zij niet verantwoordelijk zijn.

Dus heeft de gemeente Zutphen nu een brief gestuurd aan de Vitens. Met daarin een duidelijke stellingname, namelijk voor 1 november dit jaar moet er een oplossing zijn. Of het WKO, zoals in het convenant uit 2002, wordt herstelt of geef de bewoners een individuele oplossing. Want deze winter moeten de problemen wel opgelost zijn voor deze bewonersgroep. Vorige jaar was ons dit ook toegezegd, eens kijken of een brief van de gemeente Zutphen aan de Vitens nu helpt.

Op de vraag waarom de gemeente Zutphen in het filmpje Zutphen Energieneutraal het project de Teuge niet opgenomen had (immers dit was het stokpaardje van de gemeente Zutphen) kregen we het antwoord te horen dat het bewust weggelaten was gezien de problemen met dit duurzaamheidsproject. Tja, wel jammer dat we eigenlijk wel weten dat het mislukt is en de problemen nog niet opgelost zijn. Maar ja, waarom voelen we ons dan niet verantwoordelijk vragen de bewoners zich af.

Na bijna een half uur heeft de voorzitter wel genoeg van het vragenkwartiertje. En hervat de agenda van deze raadsvergadering, de bewoners mogen het pand verlaten. De stemming is gelaten onder de bewoners. Hebben we wat bereikt is de vraag? Tuurlijk, we hebben laten zien dat we er nog steeds zijn… we komen samen, want dan staan we sterk! Deze bewoners zijn het al lang zat en ondertussen komt de volgende winter eraan. Over drie weken beginnen de vakanties, dus…

bijgewerkt: 20 juni 2012