Hé, nu snap ik het… over het convenant en de stuurgroep de Teuge

Op 12 juni jongstleden ontvingen wij als bewoners een brief van Stuurgroep De Teuge. Veel bewoners vragen zich af wie is Stuurgroep de Teuge. De stuurgroep de Teuge bestaat uit de Gemeente Zutphen en Vitens N.V. Origineel zouden wij, de Belangenvereniging de Teuge, ook in de stuurgroep plaats nemen. Echter dit werd ons onmogelijk gemaakt door het juridische vastleggen, we konden daardoor niet anders dan plaats te gaan nemen in een klankbord groep. Het was overigens de bedoeling dat alle partijen, zoals de aannemers en de BAM, in de stuurgroep zouden gaan. Echter geen van de andere betrokken partijen wil dat.

Maar de grote vraag is, waarom zitten deze twee partijen nu juist in de Stuurgroep en waarom hebben deze twee partijen een bijdrage in het fonds gedaan van respectievelijk € 200.000,00 en € 400.000,00.

Voor het antwoord op deze vragen moeten we terug naar het begin van dit project in het jaar 2002. In 2002 hebben deze twee partijen een overeenkomst met elkaar opgesteld met betrekking tot de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de Collectieve Warmte Koude Opslag in ons project. Zo’n overeenkomst noemt men een convenant. In dit convenant liggen de rechten en plichten van deze twee partijen vast. Dit is dus één van de redenen dat deze twee partijen zitting hebben in de Stuurgroep. Om een antwoord op de vraag te krijgen waarom juist deze twee partijen een financiële bijdrage leveren moeten we kijken naar de artikelen 7 en 8 van het convenant.

Zoals je uit deze artikelen kunt concluderen hebben partijen met elkaar afspraken gemaakt voor het geval er zich onvoorziene omstandigheden voordoen (zoals nu het geval is). Daarbij hebben ze afgesproken dat indien ze er samen niet uitkomen ze het geschil zullen voorleggen aan een arbitrage instituut of het op een andere manier gaan beslechten. Dus middels dit convenant zijn de Gemeente Zutphen en de Vitens onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dit verklaart voor ons als bewoners ook het feit dat deze twee partijen zij aan zij met elkaar in het proces optrekken. Deze partijen hebben dus een gemeenschappelijk belang. Dit belang bestaat eruit om de schade voor hen zoveel mogelijk te beperken aangezien ze later via een onderling overleg of via een procedure de schade moeten gaan verdelen. Zoals een ieder op zijn klompen kan aanvoelen kun je beter een schadebedrag van bijvoorbeeld € 500.000,00 dan bijvoorbeeld € 1.500.000,00 met elkaar gaan verdelen. Hoe de verdeelsleutel verhoudingsgewijs ook tussen partijen zal zijn je kunt toch beter altijd het lagere schadebedrag verdelen.

Voor ons als bewoners staat er overigens nog een interessante bepaling in het convenant. Dit betreft artikel 2.6.
Citaat:  “De woningen van het plan De Teuge worden niet aangesloten op het gasnet. Wel wordt er een hoofdleidingnet aangelegd. De kosten van aanleg van het hoofdleidingnet ca.€ 275 worden in de grondprijs van de bouwgrond verdisconteerd.”.

Dit is voor ons als bewoners we een heel vreemde bepaling. Schijnbaar hielden deze partijen rekening met het falen van de Collectieve Warmte Koude Opslag in onze woonwijk? Waarom is ons als bewoners nooit iets verteld dat we betaald hebben aan een hoofdleidingnet? En nog belangrijker waarom is het voor ons als bewoners dan niet mogelijk een aansluiting te krijgen op het hoofdleidingnet? Immers ruim een jaar geleden verklaarde wethouder Hans La Rose al dat het project mislukt was. Echter de individuele bewoners die sindsdien zelf een aanvraag voor een gasaansluiting deden, kregen te horen van het gasbedrijf dat dat niet mocht van de Gemeente Zutphen. Wat is hier toch aan de hand? Waarom moeten wij gedwongen worden een falend systeem te blijven betalen? Waarom worden wij gevangen gehouden door de stuurgroep?

Lees zelf het convenant…

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/20020318_-_convenant_gemeente_Zutphen_-_Vitens1.pdf”]