zomer 2011 – besluit tot beëindigen van het collectieve WKO, de stuurgroep de Teuge is geboren!

Na het vastlopen van het grote overleg op 30 mei 2011 en vervolgens het afzeggen van het geplande overleg op 30 juni lijkt het voor de zomer niet meer goed te komen. Achter de schermen praten de gemeente Zutphen en de Vitens met elkaar om te onderzoeken hoemen toch verder kan. De belangenvereniging neemt na aanleiding van het afzeggen van het overleg van 30 juni contact op met de voorzitter van het overleg, Gerben van der Steen, met de directeur van Vitens en met de wethouder. Dit in een poging om toch voor de zomer duidelijkheid te krijgen hoe dit traject verder gaat, vreesden wij voor een lang traject. Vitens doet een voorstel hoe dit traject verder kan gaan.

In de weken kort voor de zomervakantie vinden er gesprekken plaats tussen de gemeente Zutphen, Vitens en de belangenvereniging. De partijen spreken uit zich zorgen te maken over het vastlopen, maar ook over het vinden van een oplossing.

Op 14 juli 2011 vindt er dan toch een overleg plaats op het stadhuis waarbij de uitkomsten van de onderlinge gesprekken van de twee weken ervoor besproken worden. Om de ontstane patstelling te doorbreken stelt Vitens, na overleg met de gemeente Zutphen, voor om het principe van de collectieve WKO te verlaten. Het voorstel is verder om het praktische traject van het vinden van een technische oplossing te scheiden van het juridische traject met de schuldvraag en de eis om schadevergoeding, om zo vertraging voor de bewoners te voorkomen. Het praktische traject zal bestaan uit een fonds dat de adequate warmtevoorziening regelt.

Zo vlak voor de zomer is het goed om te weten dat er nu toch echt een oplossing in de pijplijn zit, de Vitens en de gemeente Zutphen zetten nu alles aan het werk om een praktische oplossing zo spoedig als mogelijk te krijgen.

Afgesproken wordt tijdens dit overleg dat:

–           het fonds gevormd wordt door de partijen,

–          alle betrokken partijen zal schriftelijk gevraagd worden een bijdrage te leveren,

–          de bewoners krijgen een vrije keus voor de invulling van de individuele warmtevoorziening,

–          TNO zal opdracht gegeven worden tot een fase 2 van het onderzoek.

Partijen worden uitgenodigd om op 30 augustus bij elkaar te komen om kennis te nemen van het besluit.

 

Op 24 augustus 2011 is er een zeer goed bezochte vergadering van de Belangenvereniging waar ruim 100 huishoudens aanwezig zullen zijn om kennis te nemen van de ontwikkelingen van deze zomer. Eindelijk een oplossing in zicht, nog veel vragen te beantwoorden, er moet nog veel gebeuren…

Kort voor het overleg van 30 augustus ontvangen wij een telefoontje van de voorzitter, er is besloten tot een overleg met alle partijen, met uitzondering van belangenvereniging de Teuge.  De aannemers blijken aan deze uitnodiging zonder onze aanwezigheid, schuld te hebben. De voorzitter protesteert heftig en stelt dat dit overleg geen doorgang mag vinden zonder ons. Hij wijst op de afspraak van een open en transparant proces. Echter de voorzitter van de overleggroep besluit anders. In een poging om alle partijen aan boord te houden cq. te krijgen vindt er op 30 augustus een overleg plaats zonder ons.

Het eerst volgende overleg met ook weer onze aanwezigheid is dan pas op 26 september 2011. In dat overleg komt het voorstel op tafel de WKO definitief te beëindigen. Kort daarna gaat er een persbericht uit waarin de beëindiging van het collectieve WKO systeem aangekondigd wordt.

Lees zelf het verslag van de bijeenkomst op het stadhuis en de brief van de voorzitter (Gerben van der Steen) aan alle partijen

Verslag van 14 juli 2011 over het beëindigen van het collectieve WKO de Teuge

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/20110718-Overlegverslag-De-Teuge-14-juli-2011.pdf”]

Mail/brief aan alle partijen van Gerben van der Steen over het overleg van 14 juli 2011

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/20110718-mail-nav-Fonds-versie-2.pdf”]