augustus 2011 – de praktische oplossing oftewel het minimale aanbod van Vitens

Op 14 juli 2011 werd besloten door Vitens en de gemeente Zutphen, in bijzijn van de belangenvereniging de Teuge, om te stoppen met het principe van de collectieve Warmte Koude Opslag. Afgesproken werd dat alle partijen worden ingelicht in de zomervakantie en dat er eerst een globaal plan van aanpak wordt gemaakt om inzicht te krijgen  in hoe een ombouw  vorm gegeven kan  worden. Het bestuur van de belangenvereniging de Teuge wacht in spanning het aanbod van de Vitens af… We hopen op een snelle oplossing voor de problemen.

Begin augustus ontvangt de Belangenvereniging van Vitens  een plan van aanpak waarin naast een plan van aanpak ook een minimaal voorstel opgenomen is aan de bewoners. De Vitens en de gemeente Zutphen bouwen voort op de eerdere uitkomsten van de technische commissie, maar dan zeer minimaal. Het aanbod aan alle bewoners dat gedaan werd was, je kan een HR ketel krijgen, we bouwen het in en passen de installatie aan. Wil je een andere oplossing, zoals een individuele lus, een HRe ketel of een Hybride Luchtwarmtepomp gecombineerd met een HR ketel , dan ontvang je een bepaald  bedrag in contanten. Alle werkzaamheden aan je tuin, herbestraten en herstellen van eventuele schade in de woning door de ombouw zijn voor je eigen rekening.

Dit is een aanbod nog onder het minimum. Na  eerst de teleurstelling dat we niet energiezuinig wonen, de hoge facturen voor reparaties aan het systeem in de woning en de lange strijd om de betrokken partijen duidelijk te maken dat er wat aan de hand is hadden we in alle opzichten  een ruimer aanbod van de partijen verwacht. Het zijn niet de bewoners die oorzaak zijn van de problemen en zij beëindigen ook de collectieve WKO niet. Vitens gaat met dit voorstel deels voorbij aan de uitkomsten van de technische werkgroep, vier opties bieden, keuze aan de bewoners laten, zorgen voor draagvlak in de wijk. Om zo voortvarend op korte termijn tot een oplossing te komen.

Eind augustus 2011 is er opnieuw in kleine groep overleg, Vitens, de gemeente Zutphen en de belangenvereniging de Teuge zitten bij elkaar om het eerste plan van aanpak te bespreken. Ter voorbereiding hierop hebben wij,  een brief geschreven als reactie op het aanbod van Vitens. Behalve het ondermaatse aanbod beantwoordt bovendien het voorstel veel vragen niet, zoals hoe gaat fondsvorming in het werk, wat gaan we doen met service aan bewoners gedurende de ombouw , hoe om te gaan met schade als gevolg van de ombouw zelf (tuinen, bestrating, in huis aan vloeren en muren), wat gaat het aanbod nu precies zijn (technisch voorstel) en wanneer gaat het ombouwen nu precies plaats vinden.

Sinds dit overleg heet het kleine overleg de Teuge: stuurgroep de Teuge. Het doel van de stuurgroep is om de praktische oplossing aan de ene kant en het juridische traject van de ombouw van de Teuge aan de andere kant, vorm te geven.

Een belangrijke stap is de vorming van een “tijdelijk” ontzorgingsfonds, ter overbrugging van de ondersteuning van bewoners die problemen hebben met hun warmtepomp de komende ombouwperiode. Er wordt een procedure met voorwaarden vastgesteld  hoe bewoners aanspraak kunnen maken (via het “storingsformulier” op de website van de belangenvereniging) op vergoeding van hun kosten voor reparaties aan het systeem in de woning.  In de 2e helft van 2011 worden er vele constructieve stappen gezet om te komen tot een spoedige ombouw, er wordt tot tweemaal toe op verzoek van de stuurgroep een registratie van de ombouwkeuze van de bewoners (alleen leden) gedaan, alle partijen worden benaderd om een bijdrage aan het fonds te leveren en er wordt een projectmanager geselecteerd. Daarnaast wordt gewerkt aan het opstellen van een contract ten behoeve van het  fonds waaruit de ombouw betaald moet worden, voorlichting aan de bewoners wordt door de belangenvereniging  van de ontstane situatie, bespreking met alle partijen van de keuze tot beëindiging en de opdrachtverstrekking aan TNO voor onderzoeksfase 2.

Een snelle ombouw lijkt in het verschiet te liggen!

Ook is er nog een teleurstelling te verwerken voor de bewoners. Na het bekend worden van het besluit van de Vitens en de gemeente Zutphen van het beëindigen van de collectieve WKO, besluit de BAM per direct de servicecontracten met de bewoners te beëindigen.

Deze terugtrekkende beweging van de BAM was al langer aan de gang, maar het besluit tot beëindigen van het collectieve WKO door de Vitens en de gemeente Zutphen doet de BAM definitief een stap terug te doen in dit project.

Het instellen van het ontzorgingsfonds door de stuurgroep blijkt nu een noodzakelijke  oplossing voor de periode totdat de  ombouw gereed is.

Dit is overigens wel een eigenaardige stap van BAM Techniek zeker in het kader van het onderstaande artikel in het blad Gawalo van 2005 waarin zij zichzelf betiteld als de bedenker van het concept. Hier is dus duidelijk sprake van een kapitein die het zinkende schip verlaat voordat zijn passagiers gered zijn.

De aannemers en ontwikkelaars geven eveneens geen gehoor aan het leveren van een bijdrage aan het fonds, het lijkt erop dat geen van de andere betrokken partijen vindt dat er iets moet gebeuren.

In augustus 2011 is het gezamenlijk doel van de stuurgroep de Teuge om de ombouw voor de winter van 2012/2013 rond te hebben en het fond voor de ombouw gevuld te hebben, zodat de ombouw snel kan beginnen.

Een grote teleurstelling van de belangenvereniging de Teuge is het zeer minimale aanbod wat gedaan wordt. De stuurgroep de Teuge zet stappen, maar geeft zeker niet antwoordt op alle vragen van de vereniging, uitstellen betekent niet afstellen wat de vereniging aangaat. Het is maar afwachten wat de Vitens en de gemeente Zutphen uiteindelijk als aanbod aan de bewoners zullen doen. Het gebrek aan snelheid wordt in het najaar wel duidelijk, ook het betrekken van “alle” partijen faalt en geen van de bouwers wil een rol hebben in de ombouw. Ze voelen zich niet verantwoordelijk, maar dat is ook precies wat de Vitens en de gemeente Zutphen zeggen. Het is ons vanaf het begin duidelijk juridische standpunten van welke partij dan ook zullen ons niet verder helpen. Laten we maar snel voor een praktische oplossing zorgen is de insteek dan ook.

En in zomer 2012 kan je gerust zeggen: Hoe anders zou het gaan…

Lees hieronder zelf de brief van de belangenvereniging (23 augustus 2011) die als reactie is gestuurd aan de Vitens en de gemeente Zutphen

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/20110818-definitieve-versie-brief-5.pdf” save=”1″]

Lees het artikel uit de GaWaLo uit 2005, waarin de BAM zich als bedenker van het concept van de Teuge voorstelt. 

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/gawalo-artikel-feb-2005-deteuge.pdf” save=”1″]