April 2011 – De oplossing die de partijen van tafel veegde…

In de overleggen van het voorjaar van 2011 werd telkens opnieuw de vraag voorgelegd aan de vertegenwoordiging van de bewoners of ze draagvlak voor herstel konden vinden in de wijk. Wij hebben immers altijd de stelling ingenomen dat wij alle problemen opgelost willen zien en dat we een duurzame oplossing nastreven. Iets dat nog wel eens door de andere partijen vergeten wordt. Toen in de overleggen dreigden vast te lopen naar aanleiding van de eerste TNO rapportage werd er opnieuw aan de belangenvereniging gevraagd welke oplossing de bewoners zouden willen. Op dat moment hebben wij een voorstel gedaan dat het vertrouwen zou moeten kunnen herstellen in het gehele Collectieve WKO systeem. Het voorstel is eigenlijk heel eenvoudig en het zou de bewoners allemaal ontlasten, het zou duurzaam zijn, het zou zorgeloos zijn voor de bewoners en bovenal het zou daardoor niet meer dan anders kosten. Maar ja, geen van de partijen, gemeente Zutphen, BAM en de Vitens wilde de oplossing… maar waarom eigenlijk niet?

Bij het lezen van titel van dit bericht zullen velen van jullie denken, wat voor oplossing heeft het bestuur gedaan om het vertrouwen te herstellen en waarom willen ze dat niet. Het voorstel zou betekenen dat we de exploitatie van project de Teuge volledige outsourcen aan één partij. Weer zo’n woord, wat betekend dat precies outsourcen. Nou ons voorstel houdt in dat de bewoners aan “één partij” vragen het hele systeem van de bodembron tot en met de warmtepomp in onze woningen, in beheer te nemen en te exploiteren.

Met dit voorstel dient de exploitant de warmtepomp tegen economische waarde (is gelijk aan aanschafwaarde minus jaarlijkse afschrijving) van de bewoners te kopen. Daarna dient de warmtepomp zelfstandig te worden voorzien van een elektrameter zodat het energieverbruik van de warmtepomp niet ten laste van de bewoner komt maar ten laste van de exploitant. Ook dient de woning van een warmtemeter (“gigajules meter“) te worden voorzien die registreert hoeveel warmte de bewoner afneemt. En de exploitant kan dan op basis van daadwerkelijk geleverd energie (voor verwarming en warmtapwater) de rekening opmaken tegen een marktconforme prijs.

Voordelen voor de bewoners zijn:

  1. één exploitant is verantwoordelijk voor het functioneren van het totale systeem;
  2. bij storing lost de exploitant het probleem op (geen hoge reparatiekosten aan de warmtepomp voor bewoners);
  3. bewoners hebben geen last meer van het hoge energieverbruik van de warmtepomp;
  4. bewoners betalen alleen de afgenomen warmte aan de exploitant (Dit tegen een marktconforme prijs volgens het “niet meer dan anders principe”. Dit principe heeft als uitgangspunt dat voor de warmtelevering een tarief wordt gevraagd dat gemiddeld niet meer kost dan in een vergelijkbare situatie met een aardgas gestookte HR ketel).

Een helder verhaal dat voor ons als bewoners en het zou ons het vertrouwen geven dat er één partij is die de problemen aanpakt, die de problemen aan den lijve ondervinden, een oplossing zou zijn, ja toch? Zelf de vertegenwoordiger van TNO die aanwezig was bij de overleggen vond het een voorstel dat overwogen moest worden.

De belangrijkste reden voor het voorstel was de onmogelijke discussie die we in de overleggen hadden meegemaakt over verantwoordelijkheid, over het knippen van het probleem in stukjes en dat iedereen de ander aankijkt en aanwijst om het probleem op te lossen. En de enige die daadwerkelijk de dupe is is de bewoner. Die zit met de problemen, alle problemen. O, ja, en als je dan iemand aanspreekt, dan wijst die door naar de ander. De aannemer naar de exploitant, de exploitant naar de beheerder, de beheerder naar de exploitant, de aannemer naar de installateur, de installateur naar de warmtepompleverancier, de exploitant naar de gemeente Zutphen. En alle partijen wijzen uiteindelijk naar de bewoner, want ja, je wist wat je kocht, had je maar beter op moeten letten. Immers je dient verstand van zaken te hebben. De wereld op zijn kop dachten wij.

Wekenlang was het stil, geen van de partijen gaf een antwoord. Na aandringen in de diverse overleggen geven zij schoorvoetend één voor één te kennen, niets in het voorstel te zien. Geen van hen wil uiteindelijk exploitant van het totale systeem worden.

Gemeente Zutphen en de Vitens geven bij herhaling aan geen exploitant van het totale systeem te willen worden. Zouden de financiële en technische risico’s voor deze partijen soms te groot zijn? Best wel raar eigenlijk van deze partijen. Ze dwingen ons als bewoners voortdurende deze financiële en technische risico’s wel te nemen. Waarom wij wel?

Lees hieronder het voorstel aan partijen tot outsourcing van de Collectieve Warmte Koude Opslag in onze woonwijk.

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/20110427-voorstel-voor-alle-partijen-4.pdf” save=”0″]