eind april 2011 – de technische commissie verkent mogelijke oplossingen (deel 1)

Na het presenteren van de resultaten van het TNO onderzoek fase 1 dreigt het grote overleg met alle partijen te verzanden en belanden we in een patstelling. De aannemers willen niet praten over een 2e fase van het TNO onderzoek, waar ook de kwaliteit van de bouwschil en het warmteafgifte systeem onderzocht zal worden. Immers de oorzaak is duidelijk volgens de aannemers, de bron werkt niet goed, dus dat is de oorzaak. De aannemers gaan vrolijk voorbij aan de lijst van problemen die niets met de bron te maken hebben, maar met het concept van warmtepompen en goed geïsoleerde woningen. Kortom, de problemen gaan ook over hun deel van de keten. Maar in het grote overleg komen we niet verder, de patstelling wordt doorbroken door het voorstel van Vitens om in een kleine technische subcommissie bij elkaar te komen om te onderzoeken welke oplosrichtingen er mogelijk zijn. En zo gebeurt het, onder voorzitterschap van de directeur van Vitens komt in april en mei  twee maal een technische commissie bij elkaar…

De technische commissie is een soort “denktank“ die de mogelijke oplosrichtingen op een rijtje zal zetten, het doel is duidelijkheid te hebben over hoe we verder kunnen om de problemen in het project aan te pakken. In het eerste overleg van de commissie wordt eerst nagedacht over het te volgen proces.

De eerste commissiebijeenkomst bestaat uit de volgende deelnemers:

  • Vitens  (directeur en voorzitter)
  • IF Technology (adviseur van Vitens)
  • BAM techniek (ontwerper, beheerder en installateur)
  • Afvaardiging van Belangenvereniging de Teuge

De uitkomst van eerste vergadering van 28 april 2011 is als volgt:

  • Een proces hoe te komen tot een beoordeling van alle mogelijkheden.
  • Afspraak om de groep uit te breiden met de onderzoeker van TNO en de directeuren van de warmtepompfabrikanten (Stiebel Eltron en ATAG).
  • Een tiental oplosrichtingen zijn geïnventariseerd. Onder te verdelen in oplosrichtingen bij herstel van het WKO systeem, op losrichtingen voor deels ontkoppelen van het project van de centrale WKO installatie en oplosrichtingen voor beëindiging van het WKO systeem.
  • Er wordt een lijst van beoordelingcriteria opgesteld, waaronder het draagvlak onder bewoners, de kosten voor de oplosrichting (investeringen), de kosten voor de exploitatie, de duurzaamheid (CO2 uitstoot), technisch haalbaarheid (inpasbaarheid),  wenselijkheid tov originele doelstellingen, betrouwbaarheid en vertrouwen, beheersbaarheid (voor zowel exploitant als eindgebruiker), algemeen draagvlak (bij alle partijen) en realisatietijd.
  • Bovenal wordt vastgesteld die avond dat een oplosrichting alle problemen zal moeten oplossen anders valt het draagvlak weg.
  • Tevens brengt de belangenvereniging de Teuge het andere exploitatiemodel in. De partijen wordt gevraagd om de technische en financiële risico’s weg te nemen door de exploitatie over te nemen (zogenaamd outsourcen). De partijen zullen die avond niet reageren op ons voorstel. Er wordt besloten ook de verschillende exploitatiemodellen te bespreken in het volgende overleg, er worden drie mogelijke exploitatiescenario’s bekijken: 1) Huidige exploitatiemodel 2) Volledig outsourcen van de WKO keten 3) Leaseconstructie van de warmtepompen.

Alles bij elkaar was de eerste bijeenkomst een open zoektocht naar mogelijke oplossingen, in totaal worden 9 oplossingen beschreven. Waarbij jammer genoeg enkele zeer duurzame oplossingen sneuvelen, zoals de inzet van zonnepanelen (voor warmtapwater en regeneratie van de bronsystemen). Deze oplossing wordt door de Vitens van de hand gewezen als te kostbaar en er bestaan twijfels over de praktische inpasbaarheid (er moet namelijk 1350m2 zonnepaneel geïnstalleerd worden, dat is veel). Het centraal bijstoken van de bron komt niet ter sprake, de reden is dat in het Vitens rapport van 2009 deze oplossingen reeds niet als duurzaam beschouwd werden en als zeer kostbaar. Dit is de reden dat deze oplossingen niet opnieuw meegenomen worden is dat ze reeds zijn afgewezen door Vitens.

De oplossing om de hele wijk om te zetten van een centraal bronsysteem naar individuele bronsystemen (iedereen een eigen bron) valt ook af. IF Technology geeft aan dat er geen zekerheid is dat dit kan werken in de wijk, bovendien had deze keus alleen vooraf gemaakt kunnen worden, achteraf aanbrengen van bronnen door de hele wijk heen is onhaalbaar. Lucht warmtepompen worden afgewezen, er zijn ernstige twijfels bij alle aanwezige over de praktische inpasbaarheid van de luchtwarmtepompen in onze wijk.

Iedereen is het erover eens die avond dat dit een mooi startpunt is voor een tweede overleg waar we alle optie gaan beoordelen om tot een duidelijk overzichtelijk advies voor de technische oplosrichtingen te komen. We gaan allemaal naar huis met het nodige huiswerk en het tweede overleg zal vooral gaan over het scoren van de varianten en bepalen van de realistische opties voor het oplossen van de problemen.

Lees hieronder het verslag van de eerste bijeenkomst van deze technische commissie

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/20110428-verslag-bespreking-oplossingsrichtingen-28-april-2011.pdf” save=”1″]