Datum bekend voor forum over problemen de Teuge

Vanavond is in raadsvergadering door de burgemeester aangekondigd dat op maandag 22 november 2010 (over 2 weken) het forum over de problemen in het project de Teuge gehouden zal worden. Die avond zal de politiek, het college, de ambtenarij en de burger (jullie dus!!) in discussie kunnen over de problemen met energieverbruik, warmtepompproblemen, hoge CO2 uitstoot en meer.

We roepen iedereen op om maandagavond 22 november in de agenda te zetten en massaal aanwezig te zijn bij het forum en van je te laten horen. Als we meer details over de locatie en tijd hebben laten we dit zeker weten aan iedereen.

1 gedachte op “Datum bekend voor forum over problemen de Teuge

 1. Aakondiging staat nu ook op de website van de gemeenteraad (http://raad.zutphen.nl/)
  In de toelichting benadrukken zij nogmaals dat zij juridisch geen partij zijn, maar wie wilde er nu een energiezuinige en duurzame wijk?

  Tekst luid als volgt:

  Een aantal bewoners van De Teuge heeft te maken met een slecht functionerend warmtepompsysteem voor de verwarming van hun huizen. Er is sprake van een conflictsituatie tussen de aannemer, de leverancier van het systeem en de bewoners. Inmiddels zijn er rapporten verschenen en hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden.

  Strikt juridisch gezien is de gemeente in dit privaatrechtelijke geschil geen partij. Hoogstens is de gemeente betrokken als handhavende instantie voor het correct toepassen van bouw- en installatievoorschriften.

  Intussen worden echter de raadsfracties door bewoners en de Kopersvereniging aangesproken en om hulp gevraagd. Daarom heeft het Presidium besloten om een Forumbijeenkomst aan deze problematiek te wijden, zonder dat daarmee de verwachting mag worden gewekt dat de gemeente het probleem kan oplossen.

  Notitie van het college
  Het college spant zich in om een notitie op te stellen over de gang van zaken en de stand van zaken. Deze zal niet op tijd gereed zijn om in de raadsbundel te worden opgenomen. De notitie zal in de loop van de week vóór het Forum worden rondgemaild. Niettemin heeft het Presidium ervoor gekozen om er op 22 november 2010 over te spreken.

  dus………

  Moos

Reacties zijn gesloten.