Vitens gaat gewoon door?

VitensAfgelopen weekend ontvingen de bewoners van de Teuge opnieuw een brief van de Vitens. Met een behoorlijk arogante houding schrijft de Vitens, alsof er niets gebeurt is de laatste tijd, dat er een “finaal” aanbod op tafel ligt. De bewoners dienen dat maar te accepteren, zo stelt de Vitens in haar laatste brief. De brief die ook nog eens vol met leugens en foute beweringen over de gesprekken met de Belangenvereniging de Teuge probeert overduidelijk een verkeerd beeld te schetsen.

Zo stelt  het bijvoorbeeld dat de gemeente de Vitens zou steunen in de aanpak, echter vorige week tijdens de forumbijeenkomst over de Teuge, heeft de raad juist gekozen om aan de zijde van de bewoners te gaan staan. Er zou een redelijk aanbod liggen van voor de bewoners, echter in de eerdere gesprekken is dit besproken en de Vitens houdt eenzijdig vast aan haar eigen voorstellen en staat niet open voor de eisen van de bewoners. De Vitens is vanaf het begin 100% verantwoordelijk voor alle problemen in deze wijk, volgens de gemeente Zutphen, maar handelt als een monopolist als het gaat om een oplossing, zonder enig gevoel voor de situatie waar de bewoners zich nu al jaren in bevinden.

De Vitens geeft aan dat ze gaan schouwen bij 70% van de woningen, maar vergeet te vermelden dat de bewoners door de vereniging juist opgeroepen zijn om mee te werken, om de suggestie van tegenwerking te voorkomen. Echter meewerken aan een schouwing is NIET hetzelfde als het accepteren van het magere voorstel dat gedaan is door de Vitens, het is enkele en alleen bedoeld om de voorbereidingen voor de ombouw niet verder te vertragen.

De brief vermeld verder dat er een lid gevraagd zal worden om mee te adviseren in het aanbestedingstraject. Het klopt inderdaad dat we twee leden hebben voorgedragen. Dat is na aandringen van de belangenvereniging uiteindelijk geaccepteerd, maar dat vergeet de Vitens te melden.

De ombouw naar gasketels is zo lijkt het de enige optie die de Vitens wil geven, daarbij blijkt ook nog eens dat ze een “finale” kwijting nog altijd zullen eisen van de bewoners. Het voorstel dat gedaan is te mager en doet dus geen recht aan de fouten die de Vitens sinds het begin van dit project heeft gemaakt.

Zonder enig gevoel voor onze situatie stoomt Vitens gewoon door… de gesprekken tussen de advocaten loopt altijd nog, maar Vitens zet opnieuw het mes op de keel bij de bewoners, door te zeggen, dat als beide delegaties NIET tot een akkoord komen we terug bij af zijn. Bijzonder eenzijdige kijk op de situatie… Jammer, ze hebben niet geleerd van de afgelopen jaren. Niets…