eind mei 2011 – het grote overleg over de problemen loopt vast, hoe nu verder?

Door , 2 juli 2012 07:15

De zomer van 2011 staat voor de deur. De hoogste tijd dat er eindelijk een beslissing wordt genomen. Wat gaan de andere partijen doen  om ons bewoners een goed werkende warmtevoorziening te bieden. Bij de start van de overleggroep de Teuge was toch afgesproken  voor het volgende winterseizoen een oplossing bereikt moet zijn . Maar langzaam is  duidelijk geworden dat vooral de aannemers en de BAM,  beide deelnemers aan  de overleg groep,  helemaal niet willen dat er iets gebeurd dat verder gaat dan een onderzoek naar de problemen  die exploitant Vitens heeft. De problemen van de bewoners lijken voor hun niet te bestaan. Als aannemers hebben zij immers goede huizen gebouwd en als BAM sta je garant voor een goede technische installatie.

Wat alle andere  partijen lijken te vergeten is dat bij  steeds meer huishouden zich problemen voor doen met de warmtevoorziening en alle bewoners zo langzaam aan met angst na de volgende winter uitkijken. Maar de uitkomsten van de technische commissie in mei 2011 geven hoop en de resultaten van het onderzoek TNO fase 1, t is duidelijk: Het staat nu ook schriftelijk vast dat er problemen zijn. Nog mooier is dat ook oorzaken zijn aan te wijzen zodat voortvarend aan oplossingen gewerkt kan worden.  Afgesproken tussen partijen was ook een onderzoek “TNO fase 2”. Dat onderzoek zal de problemen van de warmtepomp tot de bouwschil in kaart brengen. De zomer van 2011 zou best weleens een mooie zomer kunnen worden.

Op 30 mei 2011 komt de overleg groep de Teuge weer  bij elkaar. De uitkomsten van de technische commissie staan op de agenda en daarnaast de start van fase 2 van het TNO onderzoek. Een andere belangrijk punt van deze agenda is het voorstel van Belangenvereniging de Teuge om te komen tot één exploitant voor het project de Teuge.

De resultaten van de technische commissie worden teruggekoppeld aan alle partijen. De conclusies zoals beschreven in het vorige artikel, worden met de partijen gedeeld. Een heel belangrijk punt voor de Belangenvereniging is dat het herstel van de WKO in ieder geval als voorwaarde heeft  dat alle andere problemen opgelost worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met het hiervoor aangehaalde exploitatievoorstel  waarbij één partij de verantwoordelijkheid neemt. Op 30 mei 2011 blijkt  dat geen enkele partij deze exploitant wil zijn.

Dan wordt de lease constructie opnieuw besproken. Maar ook hiervoor geldt, naast de extra kosten die dit voorstel met zich meebrengt, dat de bewoners dan nog altijd met de problemen aan hun eigen elektrische systeem blijven zitten en bovendien nog steeds niet weten of hun woning niet teveel warmte verliest. De belangenvereniging wijst er nog maar weer eens op dat hiermee de problemen niet opgelost gaan worden. En. Metname de BAM dringt aan op de leaseconstructie en dat terwijl de fabrikanten van warmtepompen aangeven niets te zien in deze exploitatievorm.

Wel laat de Belangenvereniging weten zeer teleurgesteld te zijn in hun opstelling. Uit het afwijzen van ons voorstel om één partij de centrale WKO te laten exploiteren blijkt voor ons dat geen van hen er zin in heeft om met een andere partij het probleem op te lossen. Zijn de huidige problemen niet veroorzaakt door versnippering van verantwoordelijkheden. Schijnbaar staan de bedenkers van het project de Teuge niet achter hun eigen centrale WKO oplossing.

Ook het beëindigen van het centrale WKO systeem en vervangen door een traditionele vorm van warmtelevering, wordt besproken. Bij het bespreken van die mogelijkheid  gaan partijen al gauw over naar het zoeken van een manier waarop  een dergelijk afbouw betaald moet worden, ons standpunt is al heel lang duidelijk, de bewoners hebben genoeg betaald. Nog een investering vragen aan de bewoners vindt de belangenvereniging niet aan de orde.

Ondanks de feiten van het TNO-onderzoek en de duidelijke rapportage van de technische commissie valt er die middag geen besluit. In tegendeel,  partijen krijgen huiswerk mee.

Dan komt het TNO fase 2 onderzoek ter sprake. Tenslotte wordt het hoog tijd om opdracht te geven aan TNO het onderzoek te vervolgen, willen de bewoners de volgende winter normaal doorkomen. De heer van Wolveren van TNO heeft een onderzoeksvoorstel voor fase 2 gedaan. Dit voorstel wordt toegelicht. De bewonersvereniging, de BAM, de gemeente Zutphen, de Vitens en Ons Huis geven  aan dat de opdracht voor fase 2 er moet komen en wel per direct. De aannemers, en die waren al geen voorstander, zijn echter fel tegen. De hoop dat een oplossing wordt gevonden zonder de door hun gebouwde woningen te onderzoeken, lijkt voor hen ineens niet meer uit te komen. Het overleg wordt op verzoek van de aannemers geschorst voor overleg tussen de aannemers. Na de schorsing is het duidelijk, de aannemers stellen zich op het standpunt dat verder onderzoek niet nodig is omdat de oorzaak van alle problemen is gevonden bij de centrale warmtepomp in de wijk. Deze interpretatie door de aannemers van het TNO fase 1- rapport is zeer teleurstellend, maar niet verrassend.

Het overleg wordt afgesloten zonder maar één besluit genomen te hebben. Zeer onbevredigend. Nog één overleg is gepland voor de zomervakantie en wel op 30 juni 2011.

Echter… kort na het plannen van het overleg van 30 juni, komt het bericht binnen dat de wethouder dan verhinderd is. Een nieuwe datum moet nog gevonden worden. Echter dit blijkt onmogelijk, de weken daarna zijn zomervakantie. Dit zou betekenen dat het volgende overleg pas in augustus 2011 plaats zou gaan vinden.

Achter de schermen neemt de belangenvereniging contact op met de voorzitter van het grote overleg. Hij wijst er op dat voor de zomer een besluit genomen zou worden maar dat op deze manier  de zomer voorbij gaat zonder het nemen van beslissingen. Deze gang van zaken was niet afgesproken, immers voor de winter zou er een oplossing zijn  voor de bewoners. Het vastlopen van het overleg op 30 mei is schrijnend gemeente Zutphen, Vitens en de belangenvereniging besluiten dan om in een ”klein overleg” bij elkaar te komen… komt er dan toch nog een doorbraak?

Lees zelfs het verslag van 30 mei 2011 en het commentaar dat wij geven op het verslag van de notulist.

Download: Verslag-30-mei-2011-met-reactie-van-Belangenvereniging-de-Teuge.pdf (PDF, 53KB)

 

Reacties gesloten

Panorama Theme by Themocracy