eind april 2011 – de technische commissie verkent mogelijke oplossingen (deel 1)

Na het presenteren van de resultaten van het TNO onderzoek fase 1 dreigt het grote overleg met alle partijen te verzanden en belanden we in een patstelling. De aannemers willen niet praten over een 2e fase van het TNO onderzoek, waar ook de kwaliteit van de bouwschil en het warmteafgifte systeem onderzocht zal worden. Immers de oorzaak is duidelijk volgens de aannemers, de bron werkt niet goed, dus dat is de oorzaak. De aannemers gaan vrolijk voorbij aan de lijst van problemen die niets met de bron te maken hebben, maar met het concept van warmtepompen en goed geïsoleerde woningen. Kortom, de problemen gaan ook over hun deel van de keten. Maar in het grote overleg komen we niet verder, de patstelling wordt doorbroken door het voorstel van Vitens om in een kleine technische subcommissie bij elkaar te komen om te onderzoeken welke oplosrichtingen er mogelijk zijn. En zo gebeurt het, onder voorzitterschap van de directeur van Vitens komt in april en mei  twee maal een technische commissie bij elkaar…

Lees verder

April 2011 – TNO fase 1 rapport toont ernstige gebreken aan in bronsysteem aan, maar fase 2…

In de periode van januari 2011 tot april 2011 wordt er door TNO gewerkt aan rapport dat bekend zou komen te staan als het TNO fase 1 rapport. De fasering was noodzakelijk om überhaupt een onderzoek te krijgen, niet alle partijen wilde meewerken en door te faseren zouden alle problemen van de bron tot en met de bouwschil uiteindelijk in kaart gebracht worden. De conclusies van het eerste rapport van het onderzoek liegen er niet om, falende bronnen, warmtepompen die niet beveiligd zijn tegen invriezen, niet monitoren van het WKO systeem, een structureel hogere energievraag door niet vertalen van de uitgangspunten van het haalbaarheidsstudie van het project. Fout op fout stapelt zich op, maar wat is de oplossing… en vooral wanneer krijgen we een oplossing…

Lees verder

Alle bewoners van De Teuge

VitensDe werkzaamheden aan de centrale installatie voor warmtelevering zijn afgerond. De bewoners kunnen het noodbedrijf van hun warmtepomp deactiveren en de warmtepomp in bedrijf stellen. Voor ondersteuning bij het deactiveren van het noodbedrijf en voor eventuele storingsafhandeling als gevolg van de werkzaamheden kunnen de bewoners contact opnemen met de helpdesk van installatiebedrijf J. Coenders.

De helpdesk kan je bereiken via: 06-43361047

Bij voorbaat dank,

Vitens

 

Onderhoud aan putten en storingen met warmtepompen

Bericht van Vitens:

Sinds vorige week (2 november) is de BAM bezig met een onderhoudsreiniging van de onttrekkingbron nr. 2 nabij de Dijkmate. Eén reiniging blijkt niet voldoende en de komende week is er nogmaals een reiniging nodig. Omdat de buitentemperatuur inmiddels wat lager is wordt uit voorzorg een kleine verwarmingsketel standby gezet bij de centrale pompenruimte. Indien nodig kan deze installatie dan de capaciteit van de put overnemen. Aansluitend worden waarschijnlijk ook een of twee van de putten in het midden van de wijk langs het Kanon gereinigd.

Deze week heeft zich ergens een lekkage in het distributienet voorgedaan. De BAM heeft het water aangevuld maar er is geen melding binnengekomen over de oorzaak.  Helaas is daar dus niets meer over te melden.

Als iemand informatie heeft over de lekkage dan wil Vitens dit graag weten.
Meld het dan aan ons via het Contact formullier.


Aanvulling op bericht:
We hebben via onze leden vernomen dat er 6 kuub water uit het distributienet was weggelopen. De BAM heeft geen melding ontvangen van een grote lekkage. Er zijn in totaal 17 meldingen van “bevroren” warmtepompen binnengekomen bij de BAM. Deze zijn vandaag verholpen. Mocht (nog steeds) een storing hebben aan je warmtepomp meld dit dan bij de BAM.

Regulier onderhoud aan infiltratiebronnen

Afgelopen week zijn er enkele meldingen van bewoners binnengekomen over de aanwezigheid van bronboorapparatuur in de wijk. We hebben hierover contact gehad met Vitens en het blijkt gepland onderhoud te zijn aan de infiltratiebronnen. Dit is regulier onderhoud dat in opdracht van Vitens plaats vindt om de bron naar behoren te laten functioneren.