Vitens laat weer niets van zich horen!

De maand september is weer voorbij… de Vitens is haar afspraak weer eens niet nagekomen. Niets nieuws zul je wellicht denken, maar toch. Nu hebben we uit betrouwbare bron vernomen dat we deze week zeer waarschijnlijk toch weer een brief gaan ontvangen van de Vitens. Het kan natuurlijk zijn dat de Vitens goed nieuws heeft en ons gaat vertellen dat er nu snel een einde aan de ellende komt die ze al jaren veroorzaken in deze wijk. Maar die kans is klein…

Afgelopen maand heeft Vitens een nieuwe zeecontainer naast het WKO pompgebouw geplaatst in de wijk. Vervolgens zijn er 5 gasketels geïnstalleerd en heeft Lliander een gasaansluiting aangelegd. De gemeente Zutphen verleende een vergunning voor de werkzaamheden, maar moest opnieuw door de bewoners op gewezen worden de Vitens zich niet hield aan de verleende vergunning.

Na het aanspreken van de bewoners van de gemeente Zutphen, kwam de gemeente in actie. Om te constateren dat er inderdaad een fout was gemaakt, de werkzaamheden al uitgevoerd waren en handhaving van de vergunning weer niet mogelijk was. De oplossing, gewoon een nieuwe vergunning verlenen.

Ondertussen staat de nieuwe zeecontainer klaar voor de winter. Lekker de wijk op gas stoken, de wijk is nu voor de derde winter op rij een warmtenet. De term stadverwarming past hier beter dan een centrale WKO. Het enige probleem dat de Vitens hier mee oplost is de hoge exploitatierekening voor het verstoken van diesel. Verder is er geen enkel probleem in deze wijk opgelost.

Ondertussen heeft een actiegroep een enquête uitgezet onder de bewoners van de Teuge. En opnieuw bleek dat de bewoners het vertrouwen in het centrale WKO systeem al lang verloren zijn en het niet zien zitten. Van de bewoners blijkt 90% TEGEN het herstel van de centrale WKO. Een heel duidelijk signaal dat richting de Vitens en de gemeente Zutphen gecommuniceerd zal worden.

 

Oproep aan dhr. Willem Bootsma, Vitens:
Geef de bewoners waar ze recht op hebben, doe ons een redelijk voorstel dat recht doet aan de ellende die u en uw convenantpartner hebben veroorzaakt in deze wijk. Geef de bewoners een individuele energievoorziening en een coulance die er toe doet. Elke maand die dit langer duurt kost u veel geld. 

 

Trouw artikel maakt veel los in warmtepomp-land…

En dan opeens publiceert de Dutch Heat Pump Assosiation een brief die aan het college van de gemeente Zutphen is gericht. De brief verschijnt nu op internet vlak nadat het Trouw artikel is publiceerd. In dat artikel wordt de warmtepomp centraal gezet maar het artikel gaat verder en maakt duidelijk dat het probleem veel groter is dan alleen de warmtepomp en dat de huidige wijze van EPC berekenen onvoldoende is.

Het is door de brief van DHPA duidelijk dat de branchorganisatie (en betrokken fabrikanten in ons project) ondertussen goed weten hoe het wel moet, een integrale benadering van kop tot staart. Wel erg jammer dat ze deze kennis niet gebruikt hebben over de jaren om tot een oplossing te komen met bewoners die problemen hebben. Daarin tegen zijn we jaren onderweg  naar een oplossing. Overigens is ons project helaas niet uniek in Nederland en speelt de “duurzame” techniek vaker een negatieve rol in duurzame projecten. 

De inhoud van de brief voegt weinig meer toe aan het proces in ons project. Zaken als een goed integraal ontwerp van het gehele systeem en van de woning is noodzakelijk voor duurzaam succes. Dat betekent dat alles op orde moet zijn van bron tot bouwschil, anders gaat het mis… maar laat het duidelijk zijn dat de warmtepomp wel de “duurzame kern” is van dit project. Het “duurzame” element, niet dus…

Voor geïnteresseerden verwijzen wij naar alle rapporten op onze site. Er zijn meer problemen in ons project, zoals geluidsoverlast door fancoils en warmtepomp, niet warm kunnen krijgen van de woning, slecht regelbaar zijn installatie,  hoge rekeningen voor reparaties, warmtepompen die “spontaan” kapot gaan na 6 jaar, geen service kunnen krijgen, gebruik van straalkachels om het warm te houden, tochtklachten door toepassen van natuurlijke ventilatie, etc. En anders dan de brief doet vermoeden liggen er vanuit de fabrikanten nog geen goede oplossingen op tafel die integraal onderdeel van een totaal oplossing voor alle bewoners zijn… maar slechts deeloplossingen, dus niets integraals…

Onze oproep aan serieus geïnteresseerden:
Wij willen graag onze duurzame woning behouden. Dus als dit zo’n duurzaam idee is, met collectieve WKO en individuele warmtepompen, toon dan lef en neem dan de warmtepompen en de bron over. Zorg voor een oplossing voor alle problemen en wordt de exploitant van de Teuge en lever de warmte tegen een marktconforme prijs (conform het Niet Meer Dan Anders principe). En wordt onze exploitant…

Nieuwsflits oktober

Het is alweer oktober en de winter staat voor de deur. Er is sinds de zomervakantie alweer het nodig gebeurt en op het forum kan je de nieuwsflits terugvinden waarin de gebeurtenissen van de afgelopen maanden voor je op een rij gezet zijn.

Op het forum kan je ook het verslag van het gesprek met de wethouder Rik de Lange terug vinden. Er is binnenkort alweer een vervolgafspraak, we houden jullie op de hoogte van de voortgang.

De oproep van ruim twee weken geleden heeft veel ervaringen opgeleverd. Op verzoek van de wethouder Rik de Lange hebben wij de ervaringen en problemen nog maar eens op een rijtje gezet en in een brief (lees de brief op het forum) samengevat, die zowel naar de wethouder als de gemeenteraad is verstuurd. Dankzij de door jullie ingebrachte ervaringen is het een redelijk compleet overzicht geworden, we zijn ook erg blij dat jullie allemaal even de tijd hebben genomen om jullie ervaringen te delen.

Het college van de gemeente Zutphen heeft het forum bijeenkomst nog altijd niet ingepland. We wachten in spanning af wanneer de politiek eindelijk in het openbaar over de problemen in onze wijk in gesprek gaat. We hopen dan ook dat het niet lang meer duurt dat jullie zelf kunnen vertellen aan de politiek jullie persoonlijke vragen en ervaringen zijn.

Meld je aan op het forum via https://deteuge2.nl/aanmeldenforum en geef je gebruikersnaam vervolgens door aan ons.