Mijn reactie op PvdA opinie stuk Petra Smeenk (2)

Kom je een artikel tegen over de Teuge, de Hoven, het project, of ander zins. Post hier je linkje en praat erover met je mede-bewoners.

Mijn reactie op PvdA opinie stuk Petra Smeenk (2)

Berichtdoor NooitDaarIs » 12 september 2013 13:58

Geachte mevrouw Smeek,

Bij het lezen van uw verhaal over hoe de PvdA terug kijkt op het op de Warmte Koude Opslag debacle in de Teuge de aflopen 3,5 jaar viel ik bijna uit mijn stoel. Het gebrek aan dualisme in de Zutphense politieke organisatie zal daar waarschijnlijk de hoofdoorzaak van zijn.

Ikzelf was getuige hoe de motie ‘Steun aan de bewoners De Teuge’ van januari 2013 in de raad werd aangenomen. Beschamend was uw pleidooi waarbij u aan het slot abusievelijk de reeds eerder beschikbare gestelde € 300.000,00 ten behoeve van de transitie van het energiesysteem op de Teuge introk. Het was uw partijgenoot, Wethouder De Lange, tevens college lid die u daarop direct corrigeerde dat dit niet de strekking was van die motie. Kennelijk kwam die raadsmotie tot stand in samenspraak met of misschien wel van het college.

Ik was altijd in de veronderstelling dat een van de functies van de raad was het kritisch controleren van het college en niet als marionet te fingeren voor datzelfde college. Dat hier in Zutphen geen sprake van is werd nog eens bevestigd toen de door het college aangestelde externe jurist ook nog eens u als raadlid ging informeren over de juridische consequenties voor de gemeente van het debacle in de Teuge. Is het niet uw taak als raadslid te verifiëren of de informatie van het college en haar jurist verstrekt wel juist is?

Inhoudelijk in uw verhaal gaat het in de eerste alinea al compleet mis. U gaat ervanuit dat Vitens middels een activiteiten besluit een gasaansluiting kan realiseren voor de aanleg en exploitatie van een collectieve gasinstallatie. Het college danwel het achterliggende ambtenaren apparaat vergeet u waarschijnlijk even mee te delen dat de exploitatie gaat plaatsvinden vanuit een installatie welke volledig op een perceel grond staat welke juridisch in eigendom van de gemeente Zutphen is. Wat is er simpeler dan dat de gemeente Zutphen Vitens meedeelt dat zij deze vorm van energie exploitatie op haar eigendom niet duld. Noodzaak en urgentie tot overgaan op gas is er niet, immers voldeed die dieselinstallatie al drie jaar prima. Bovendien doet u voorkomen alsof erg geen toestemming van de gemeente nodig is. U zegt niets over de door de Gemeente Zutphen verleende toestemming voor het aanleggen van een lage gasdruk leiding (kenmerk vergunning van de gemeente 121635).

Dit gedogen is een messteek in de rug van de bewoners. Velen van hen hunkeren al jaren naar een betaal- en betrouwbaar gassysteem maar kunnen dit niet vanwege het opgelegde kettingbeding om WKO bij Vitens af te nemen. Gegijzeld door deze monopolist dienen zij zich al jaren te onderwerpen aan alle grappen en de grollen die dit kapitaalkrachtige bedrijf uithaalt.

En dit bedrijf is tot dit handelen instaat door de ruimte die de gemeente Zutphen haar biedt.
Voor uw informatie kan ik u meedelen dat de financiële exploitatie van Vitens door het overgaan op gas met 2/3de zal dalen. De urgentie tot het spoedig oplossen van de al jaren voortslepende WKO problematiek zal aan de zijde van Vitens enorm afnemen. Sterker nog in het zicht van de aankomende juridische procedures heeft u voor Vitens tijd gecreëerd voor lang slepende procedures.

Welke complexiteit heeft u het over? U laat zich kennelijk zaken aanpraten die er niet zijn. Papier is geduldig en dat is uiteindelijk gebleken. Door alle verrichte onderzoeken is het lijk, het wapen en zijn de daders bekend. Dus complex is het nu niet meer. De vraag is nu, zijn de daders bereid vrijwillig (zonder rechterlijke tussenkomst) de bewoners voldoende financieel voor de geleden schade en gedane investeringen te compenseren? Ik denk dat ik een antwoord op deze vraag al wel weet en u?

In u verhaal doet u precies hetzelfde als Vitens doet, namelijk een slecht (financieel) aanbod aan de bewoners. U praat net als Vitens over "gemeenschapsgeld". U en Vitens bespelen op deze wijze de publieke opinie door buitenstaanders het idee te geven dat u een royaal gebaar maakt en de Zutphense gemeenschap de bewoners compenseert. Wat een farce. Ons gezin heeft privé vermogen geïnvesteerd, ons gezin lijdt dag in dag uit privé financiële schade, ons gezin heeft dagelijks hinder van een niet deugdelijk functionerend energievoorziening (warmte en warmtapwater). Maar in uw optiek is dat minder vervelend dan dat het gemeenschapsgeld betreft. Het verhaal is zo simpel als het maar kan wezen. Als ik privé schade aan een derde berokken dan dien ik deze schade te vergoeden, of dit geld nu van mij privé komt of van de verzekeringsmaatschappij (gemeenschapsgeld). Het feit dat het economische de gemeente momenteel ook niet voor de wind gaat en de gemeente voortdurend moet bezuinigen doet niets af aan haar verantwoordelijkheid dan wel haar aansprakelijkheid indeze.

Als rode draad in het WKO verhaal krijgen de bewoners al jaren te horen dat de gemeente niet juridische aansprakelijk is voor het debacle. Maar ondertussen dwingt u de bewoners wel finale kwijting te geven bij de acceptatie van uw aanbod. Als u en de raad werkelijk van mening zijn dat de gemeente juridisch niet aansprakelijk is dan haalt u toch gewoon de eis van finale kwijting richting de bewoners eraf. Dit hoeft geen enkel probleem te zijn als de gemeente juridisch toch niet aansprakelijk is, of is de raad toch niet zo zeker of de gemeente niet juridische aansprakelijk is?

Zorgvuldig spreekt u over een coulance bedrag? Kent u de betekenis van het woord coulance? Is er dan sprake van vrijgevigheid door Vitens en de gemeente Zutphen richting de bewoners? U snapt toch ook net als ik dat het niet voor niets is dat er over coulance gesproken wordt. Als er over schadevergoeding zou worden gesproken erken je juridische aansprakelijkheid. Denkt u nu echt dat partijen onverplicht de bewoners een vergoeding geven uit vrijgevigheid?

Kennelijk bent u woonachtig in onze wijk. Ik lees dat u spreekt over het feit dat bewoners verdeeld raakten. Ik deel deze mening niet. De bewoners hebben zich al meerdere malen unaniem uitgesproken voor een individuele oplossing. Eenduidiger kunnen de bewoners toch niet zijn of zie ik het soms verkeerd? En ja, de bewoners denken verschillend over de schadevergoeding (of coulancebedrag in uw bewoordingen). Dit is ook niet meer dan normaal, simpelweg om het feit dat de investeringen en de schades per huishouden verschillen. U heeft een erg verwrongen beeld dat er maar één oplossing voor alle huishoudens moet komen.

Uw schrijft ik citeer: "De gemeente heeft zorgplicht en wil bijdragen aan een oplossing maar aanvaardt geen juridische aansprakelijkheid omdat Vitens niet levert wat zij volgens het convenant zou moeten leveren, namelijk een goed werkend WKO-systeem.". Als u inhoudelijk het dossier en rapportages kent weet u ook waarom Vitens dat niet kan leveren en welk aandeel de gemeente Zutphen hierin heeft. Erg kort door de bocht, liever beperkt u zich tot het schrijven van zaken die u, de gemeente, uw partij en de coalitie beter passen.

Ook schrijft u dat de gemeente Zutphen herstel WKO kan afdwingen. Gelukkig kan de gemeente dat nog steeds. U schrijft echter niet dat de gemeente in het verleden al vergaande gespreken met Vitens heeft gevoerd onder welke voorwaarden het convenant kon worden ontbonden. Het waren uiteindelijk enkele bewoners die op het laatste moment op de rem hebben moeten trappen door de gemeente aansprakelijk te stellen voor eventuele schade welke voor bewoners voortvloeien uit het ontbinden van het convenant met Vitens.

Graag zou ik van u uitgelegd krijgen waarom de bewoners eensgezind moeten optrekken, en dat het onze positie behoorlijk zal versterken ten opzichte van Vitens? Ik ben uitermate benieuw naar uw uitleg want ikzelf ben een totaal andere mening toegedaan.

Wellicht ten overvloede kan ik u meedelen dat de bewoners van de Teuge het in grote meerderheid het met elkaar eens zijn dat: EEN IEDER WENST EEN INDIVIDUELE ENERGIEVOORZIENING EN EEN SCHADEVERGOEDING ("COULANCE BEDRAG") DIE RECHT DOET AAN DE INDIVIDUELE (REËLE EN GEDIFFERENTIEERDE) SCHADE PER HUISHOUDEN.

Fijn, nu weet u en de gemeente het standpunt van de bewoners. Dan kan de gemeente nu haar rol, ondersteunen en vertegenwoordigen van de wens van bewoners, ten opzichte van Vitens, ten volle innemen, vanuit de tekst van de beide moties die over dit onderwerp zijn ingediend en aangenomen in de raad in 2011 en 2013. Ik heb er het volste vertrouwen in dat deze steun niet inhoud dat de gemeente Zutphen deze rol zal misbruiken om haar eigen juridische positie te verbeteren.

Uiteraard ben ik ten allen tijde bereid een en ander mondeling toe te lichten, u heeft mijn email adres voor een afspraak.

John Braam, bewoner woonwijk de Teuge (De Hoven)
NooitDaarIs
 
Berichten: 26
Geregistreerd: 18 februari 2010 11:04
Woonplaats: Zutphen

Keer terug naar In het Nieuws

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten

cron