mei 2012 – Stuurgroep onderzoekt opnieuw een collectieve oplossing…

Sinds beging 2012 is er een klankbordgroep na afloop van een stuurgroep bij elkaar komt. De klankbord groep krijgt dan de voortgang te horen die de stuurgroep met de ombouw behaald en in het klankbord kan de stuurgroep bevraagt worden en de vertegenwoordiging van de bewoners van de Teuge kunnen dan terugkoppeling geven over de ontwikkelingen. De splitsing in een stuurgroep en klankbord groep is eind vorig jaar ontstaan toen de fondsvorming juridisch vastgelegd moest worden en er besluiten genomen moesten worden, waardoor het bestuur aangegeven heeft niet langer van de ‘stuurgroep’ deel te kunnen maken. 

De voortgang in het voorjaar was bijzonder traag te noemen. Tot grote ontvredenheid van de klankbord deelnemers, dat is meermaals kenbaar gemaakt. Er werd door de belangenvereniging de Teuge maximaal meegewerkt aan het schouwen van de woningen en het onderzoek door TNO (het zogenaamde TNO2 onderzoek). Op 30 mei verraste de stuurgroep de leden van de klankbord groep met de mededeling dat er onderzoek zou gaan plaats vinden naar een collectieve oplossing. Verbazingwekkend, want een jaar eerder op 14 juli 2011 is het besluit tot individualisering al genomen… Lees hoe een en ander verliep…

Op 30 mei 2012 vertrekken de leden van de Klankbord groep vol verwachting naar het gemeentehuis voor de tweede bijeenkomst. Het is een belangrijke dag. Vandaag zal de Stuurgroep in het bijzijn van de project manager zijn plannen bekend maken omtrent de ombouw van de woningen naar een individuele energie voorziening.

Althans dat is indruk die door de Stuurgroep leden is gewekt, hoe anders zal de bijeenkomst lopen.

De voorzitter van de Stuurgroep heet iedereen welkom en begint een samenvatting te geven van de gebeurtenissen van de afgelopen periode. Na een aantal kritische vragen van de Klankbordgroep leden volgt er een verhitte discussie. Een van de opmerkingen van de Klankbordgroep leden is het gebrek van informatie vanuit de Stuurgroep richting de bewoners van de Teuge. De voorzitter zegt toe dat er binnen twee weken een brief bij de bewoners zal liggen omtrent de huidige situatie en de voortgang.

Deze brief hebben de bewoners op 13 juni ontvangen.

Vervolgens gooit de voorzitter van de Stuurgroep zijn verhaal over een heel ander boeg en begint over het feit dat het fonds niet toereikend is voor de technische ombouw naar een individuele energie voorziening. De Stuurgroep is daarom voornemens te onderzoeken of een nieuw goedkopere oplossing mogelijk is.

En die oplossing is…… jawel het in stand laten van de collectieve warmtevoorziening waarbij de warmte alleen op een andere manier wordt verkregen.

Saillant detail aan dit voorstel is dat hij reeds één jaar is genoemd in de brief, welke is opgesteld enkele dagen voor het verschijnen van het TNO1 rapport, waarin de Vitens erkent dat de bronnen zijn dicht geslipt.

De voorzitter begint zijn verhaal te onderbouwen door direct de voordelen van zo’n nieuwe collectieve oplossing op te noemen, zoals het gebruik van het huidige distributienet en geen overlast in huis voor de bewoners in verband met een eventuele ombouw en natuurlijk het financiële voordeel voor de Stuurgroep. Verbazingwekkend wordt hij hierbij direct gesteund door de “onafhankelijke” project manager die het ook nog maar een keer over de overlast voor de bewoners heeft bij een eventuele ombouw.

Enigszins verrast door deze mededeling van de Stuurgroep herpakken de leden van de Klankbordgroep zich en vragen wat gedaan wordt aan de slecht functioneerde warmtepompen van de bewoners. De bewoners krijgen een nieuwe warmtepomp, zo vragen de leden van de Klankbordgroep. De voorzitter zegt dat de bewoners zich met betrekking tot het slecht functioneren van hun warmtepompen zich maar moeten melden bij de leverancier.

Met andere woorden, de slecht functionerende warmtepompen is niet de verantwoordelijkheid van Vitens en de Gemeente Zutphen.

Daarna stelt de Klankbord groep de vraag hoe het zit met het hoge energieverbruik bij een nieuw collectief systeem. Deze vraag wordt beantwoord door de verantwoordelijke ambtenaar van de Gemeente Zutphen. Die legt meteen maar de relatie tussen het hoge energieverbruik en het bewonersgedrag. Met andere woorden ook met de problemen van het hoge energieverbruik blijven wij als bewoners gewoon zitten.

Ook vraagt de klankbordgroep hoe het zit met de koelfunctie van een nieuw collectief systeem. Bij deze vraag heeft de voorzitter de hulp van zijn technisch adviseur nodig, deze deelt mee dat deze functie volledig komt te vervallen, immers voor de koelfunctie zijn de bodembronnen nodig.

Wat schreef de gemeente enige jaren daarvoor ook al weer aan de bewoner die een vraag stelde over de hoge energierekening? Hij kreeg voor die hogere energierekening wel een luxe optie terug, hij kon namelijk in de zomer zijn woning koelen! Te gek voor woorden dat de voorzitter van het overleg nu dus voor doet komen dat koelen geen onderdeel van de levering aan bewoners is.

Het is voor de leden van de Klankbordgroep inmiddels wel duidelijk dat de Stuurgroep het advies van de technische commissie naast zich neer heeft gelegd. Want de conclusie van de technische commissie was ook al weer: “een wijziging van de manier van energieopwekking aan de bronzijde is géén oplossing aangezien dit de overige problemen van het hele systeem niet oplost.”

Het klankbord overleg van 30 mei heeft de nodige commotie veroorzaakt. Het is een stap terug, zo ervaren vele wijkbewoners dat. De Vitens lijkt alleen nog maar de eigen problemen te willen oplossen en de bewoners te laten zitten met de problemen. Kort later laat de belangenvereniging van zich horen en openbaar wijst het bestuur de onderzoeken naar collectieve oplossingen van de hand, om de doodeenvoudige reden dat het de problemen die ervaren worden met de warmtepompen helemaal NIET zal oplossen. De hoge rekeningen, veroorzaakt door het slecht functioneren van het geheel en de hoge vastrechtkosten zijn onderdeel van de problemen. Om over geluidsoverlast, koudeproblemen en onderhoudsproblemen maar te zwijgen. Kortom, dit onderzoek is nutteloos. Maar wordt toch uitgevoerd door Vitens. Tijdverspilling, de oplossing lijkt weer verder weg dan ooit.

De berichten van die week op een rijtje:

Lees hieronder de verslagen van de Klankbordbijeenkomsten en de brief van de Stuurgroep.

Het verslag van het klankbord overleg van 30 mei 2012

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/Verslag-30-mei-2012-KB-De-Teuge.pdf”]

Naar aanleiding van de onrust meende de stuurgroep een brief te moeten sturen, hierbij de kopie van de brief.

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/20120612-brief-van-Vitens-aan-bewoners-over-collectieve-opties.pdf”]

 

Dit bericht is geplaatst in Dossier de Teuge met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.