Terug naar 2003: De eerste woningen… alles was nog goed, toch?

De problemen in onze wijk zijn eigenlijk al ouder… als sinds 2003 klagen individuele bewoners over de WKO die “opgedrongen” is door de gemeente Zutphen onder de noemer “Duurzaamheid”. Wat ze vergeten waren is dat handhaving van de originele uitgangspunten dan bij de verantwoordelijkheid hoort. Tja, “experimentele” technologie, subsidie, vooruitstreven… en 10 jaar later nog altijd ontkennen dat je verantwoordelijk bent. Nee, niet echt charmant, maar wel de realiteit waar de burgers van dit project mee te maken hebben. Lees meer hoe het er in 2003 voor stond.

Eindelijk was het dan zover, de oplevering van de eerste woningen in de milieu vriendelijke wijk de Teuge te Zutphen. De eerste woningen voorzien van een duurzame warmtepomp en pv-panelen op het dak wat allemaal zou leiden tot een CO2 reductie van zo’n 30 % ten opzichte van een conventionele gasgestookte woning.

Het was allemaal fantastisch, zo goed zelfs dat deze eerste bewoners nog met een “groencertificaat” korting op de hypotheekrente konden krijgen over een bedrag van € 34.033,52 en een subsidie op de pv-panelen. Al met al een woning om trots op te wezen, zowel goed voor het milieu als voor je eigen portemonnee. Wat wil een eigenaar van een woning nog meer? Achteraf weten we beter… maar ja, dat lijkt te simpel.

Als voor de bouw van de eerste woningen waren er twijfels over de haalbaarheid van de voorgespiegelde eindsituatie. Een van de bewoners stelde het college van gemeente Zutphen vragen, zoals blijkt uit de briefwisseling in het archief van de gemeente Zutphen. Maar volgens de gemeente Zutphen is er niets aan de hand en krijgt de bewoner een geruststellende brief. Uit de brief van de BAM, toen als ontwikkelaar van het WKO systeem samen met Vitens, blijkt duidelijk de voorgespiegelde situatie. De gemeente Zutphen geeft aan dat door de koeling meer comfort en door de betere isolatie een lagere energierekening zal zijn. Maar ook wist de gemeente Zutphen toen al dat de situatie in de wijk duurder zou zijn dan een reguliere gasaansluiting. 

Zoals de tijd ons heeft geleerd is het allemaal toch iets anders gelopen dan we met zijn alleen hebben verwacht. Vanaf het moment dat de eerste bewoners de sleutel van hun woning ontvingen traden er problemen op. Van het in storing vallen van de warmtepomp tot comfort klachten over de temperatuur in de woning. “Ach ja” zeiden de installateurs van de BAM ons keer op keer “het komt wel goed als straks alle woningen zijn aangesloten op het systeem”. En echt veel was er voor ons als bewoners nog niet aan de hand. Immers werden de reparaties onder garantie uitgevoerd en alle defecte onderdelen nog kosteloos onder garantie vervangen.

 Echter een klein groep bewoners met enige inzicht in de technische kant van het verhaal plaatsen direct al de nodige kanttekeningen aan het begin van de Collectieve Warmte- Koude Opslag in de Teuge. Zij constateerden dat het energieverbruik van de woning extreem hoog was en zij realiseerden zich terdege dat de garantie op de warmtepomp niet oneindig was. Deze groep bewoners besloten collectief een brief te schrijven met vragen aan de Gemeente Zutphen en BAM Techniek Apeldoorn. Ook mocht een afvaardiging van deze bewoners op “audiëntie” komen bij de directie van de BAM hetgeen resulteerde in een verlenging van de garantie op de warmtepomp voorde eerste bewoners van de Teuge. Achteraf een bijzondere situatie… maar ja, wat weet je in 2004 van wat er komen gaat… 

Lees hieronder zelf de brieven van de bewoners en de reactie hierop…

Brief 1 (uit 2003): Dennis Ooink vraagt om opheldering over energieverbruik…

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/20031215_reactie_klachten_brief_dennis_ooink-.pdf” save=”0″]

Brief  2 (uit 2006): Bewoners van de Teuge 1 hebben klachten…

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/20060226-brief-bam-in-reactie-op-klachten-bewoners.pdf” save=”0″]