Biomassa als alternatief, maar geen oplossing voor de problemen van de bewoners!

Op 22 november 2010 heeft de gemeente Zutphen bij monde van de wethouder Hans la Rose uiteindelijk toegegeven dat het duurzaamheidsproject de Teuge mislukt is. De bewoners werd toegezegd dat er snel een oplossing zou komen. Nu 1,5 jaar later vlak voor de start van de ombouw naar gasketels, komt Vitens met een nieuw voorstel: een biomassacentrale. Een duurzame oplossing voor de problemen van de bewoners? Of weer een nieuw experiment voor de geplaagde wijk?

Tijdens de laatste klankbordgroep overleg van 31 mei jongstleden laat Vitens ineens weten een nieuw alternatief te willen onderzoeken. Dat alternatief laat een verwarming van uit een centraal punt in stand. Daarmee heeft Vitens in ieder geval voor zichzelf een oplossing omdat de warmtepomp als voorziening voor de wijk in stand blijft.  Dat  nieuwe voorstel is bijstoken middels biomassa. Maar wat is biomassa en hoe levert die warmte?

Een biomassaketel is een verwarmingsketel die net als de huidige stookolie- en gasketels gebruikt wordt voor centrale verwarming en het opwarmen van sanitair water. In tegenstelling tot ketels voor fossiele brandstoffen, maakt de biomassaketel gebruik van milieuvriendelijke materialen zoals organisch materiaal (zowel plantaardig als dierlijk). Voorbeelden hiervan zijn hout (pellet), gerst, boekweitdoppen, olijfresidu, zaagsel, schillen, pijnboompitten, etc. Deze brandstoffen vallen onder hernieuwbare energie en zijn CO2 neutraal voor het opwekken. Een biomassaketel is dus niet veel anders dan een gewone gasketel, met als enig verschil de brandstof en de hoeveelheid CO2 uitstoot. Er is echter nog wel degelijke sprake van CO2 uitstoot, immers er zijn nog steeds centrale pompen en warmtepompen nodig in de woning, op dat punt verandert er dus weinig!

De Belangenvereniging heeft dit voorstel afgewezen. Deze “oplossing” brengt alleen Vitens een oplossing die moet zorgen voor een betrouwbare toevoer van warmte naar onze woningen. De biomassaketel moet de warmtebehoefte opvangen die voorheen door het aardwarmtesysteem (middels het centrale Warmte Koude Opslag systeem) geleverd werd. De in het TNO onderzoek (fase 1) geconstateerde problemen van te hoge energieverbruiken, gebrekkige verwarmingsinstallaties in de woningen en twijfelachtige kwaliteit van de infrastructuur inzake warmtetoevoer naar de woningen, worden in het geheel niet opgelost. Ook geluidsproblemen van convectoren en warmtepompen, problemen met betrekking tot service en onderhoud en problemen inzake de verwarming van de woningen worden met dit voorstel niet opgelost. Verder zal met  bijstoken middels biomassa de mogelijkheid van  koeling van de woningen vervallen.

De biomassaketel moet jaarlijks worden onderhouden (naast het onderhoud van de transportpompen) en moet de ketel regelmatig gevoed worden met brandstof. Hogere kosten ten opzichte van de oude situatie die naar alle waarschijnlijkheid verrekend worden in de maandelijke Vitens bijdrage.

Oftewel…

Voordelen Vitens en gemeente Zutphen:

 • Geen ombouwkosten;
 • Vitens heeft zijn probleem met de centrale warmtevoorziening opgelost;
 • Gemeente Zutphen krijgt een “duurzame” energieoplossing;
 • Er hoeft geen gasaansluiting geleverd te worden;
 • Mogelijkheid tot subsidie op de biomassa centrale. (?)

Nadelen voor de gemeente Zutphen en Vitens:

 • Geen.

Voordelen voor de bewoners:

 • Geen overlast door een ombouw;
 • Mogelijk milieuvriendelijker.

Nadelen bewoners de Teuge:

 • CO2 uitstoot gaat niet naar nul. De centrale pompen en de warmtepompen blijven elektrische energie nodig hebben en dat betekend CO2 uitstoot;
 • De hoge energierekening blijft, immers er wordt geen enkele aanpassing gedaan men blijft Vitens betalen voor het leveren van energie (je betaald tussen de 600-1000 euro meer dan in vergelijkbare projecten met HR gasketels, zie onderzoek van Alliander uit 2010);
 • De problemen met de installaties in de woningen worden niet opgelost;
 • Je krijgt het dus nog steeds niet warm;
 • Nog steeds geluidsoverlast van warmtepompen en ventilatorconvectoren;
 • Hoge reparatiekosten blijven;
 • Geen betrouwbare servicepartij voor het leveren van service;
 • Er is geen koeling meer mogelijk met de warmtepomp.

Kortom, het nieuwe voorstel lost de problemen van de bewoners niet op. In tegendeel, het lost alleen het probleem van Vitens op met het WKO bronsysteem.

De belangenvereniging is zeer teleurgesteld in dit voorstel en dringt er ditmaal nog nadrukkelijker bij de Vitens en de Gemeente Zutphen er op aan om eindelijk serieus aan de gang te gaan met de afspraken van zomer 2011. Toen is door Vitens en de Gemeente Zutphen besloten dat de centrale WKO beëindigd zou worden en dat de bewoners een keuze zouden krijgen uit vier technische mogelijkheden.

Elke bewoner wacht nog altijd op de uitnodiging van de Vitens en de gemeente Zutphen om kenbaar te kunnen maken met welke van de 4 opties de woning verwarmt moet worden. Het bestuur van de belangenvereniging gaat er van uit dat Vitens en de gemeente Zutphen hun verantwoordelijkheid nu echt oppakken en zorgen dat aanstaande september de ombouw start zodat de komende winter iedereen er weer warm bij zit en de problemen zijn  opgelost.

Oproep: Laat van je horen via de enquête, in de rechterkolom op de voorpaginahttp://deteuge.nl

Dit bericht is geplaatst in Informatief, Mededelingen met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.

4 reacties op Biomassa als alternatief, maar geen oplossing voor de problemen van de bewoners!

 1. Mister Nobody schreef:

  It’s all about the money.
  Buurtbewoners het gaat gewoon om het geld. Wie denkt dat deze partijen ooit de intentie hebben gehad om de problemen van ons als bewoners op te lossen houdt zichzelf vreselijk voor de gek. Krampachtig heeft de Vitens een jaar lang geprobeerd de aannemers en de BAM te strikken om financieel over de brug te komen. Is niet gelukt en nu blijven de Gemeente en de Vitens over. Resultaat een fonds van € 600.000,00. Een ombouw naar 187 woningen naar gas € 1.100.000,00 minimaal, herstel van oorspronkelijke collectieve Warmte Koude opslag (nieuwe bronnen en oppervlakte water van de IJssel) waarschijnlijk nog een hoger bedrag. Tsja daar sta je dan met je € 600.000,00. Dan ga je opzoek naar een goedkopere oplossing. De Vitens denkt dan veranderen we toch de wijze van energieopwekking aan de bronzijde. De huidige oplossing die ze gebruiken, namelijk het stoken op diesel, is niet vol te houden voor de Vitens namelijk veel te kostbaar. Dan gaan we toch gewoon op gas stoken aan de bronzijde dat is een stuk goedkoper. Dan komt de Gemeente weer, dat kan toch niet in een ‘duurzame’ wijk dat moet groener (want dat scoort in de politiek in Zutphen) een biomassacentrale.

  Oh ja, dan heb je ook nog die zeurende groep bewoners, weet je wat die hoge energienota’s dat ligt toch gewoon aan het bewonersgedrag (uitspraak gemeente). Oh ja die slecht functionerende warmtepompen, dan ga je toch gewoon terug naar je warmtepomp leverancier (uitspraak Vitens). Met andere woorden lotgenoten onze problemen blijven gewoon onze problemen, deze partijen zijn alleen hun eigen problemen aan het oplossen.

  We kunnen met zijn allen gewoonweg niet akkoord gaan met de nieuwe collectieve oplossingen. Dat lost onze problemen niet op. Volgens mij zijn we die nieuwe oplossing ook nooit overeengekomen met de Vitens (dus kunnen ze ons dat ook niet verplichten). Dus mijn insteek zou zijn of herstel van de oorspronkelijke collectieve Warmte Koude opslag (zoals overeengekomen bij de aankoop van de woning) en alle problemen oplossen of voor een ieder de gewenste individuele oplossing. Laten we ons niets anders door partijen wijsmaken en niet met minder genoegen nemen. Samen staan we sterk.

  • Robert schreef:

   @MisterNobody:
   Niemand zit ermee. Geloof me, alleen wij bewoners leven hier. De Vitens, de gemeente Zutphen, voor hen is het werk. Voor ons is het de realiteit. Daar zit het verschil.

   En laat niemand zeggen dat wij niets willen betalen, wij betalen al jaren teveel, hebben een dure investering gedaan. En ja, volgens de heren van de stuurgroep is mijn warmtepomp ondertussen niets meer waard (nihil). Grappig, economisch gezien is die warmtepomp nog altijd 6000 euro waard.

   Ons voorstel is heel simpel: wij brengen de warmtepomp in, 187 * 6.000 = 1,1 miljoen euro waard… Probleem opgelost toch?

   En dan heb ik het nog niet over alle uren van de bewoners die we vrijwillig in het oplossen van de problemen stoppen. Even denken, laten we zeg, een kleine 4.000 uur vrijwilligers, a 60 euro. Dat is ook 240.000 euro waard.

   Dus ik ga niet akkoord met dit nieuwe voorstel. Terug naar de uitgangspunten van dit project, conform haalbaarheidsonderzoek uit 2001. Dan herstel het WKO systeem en los alle problemen op. Of is dat niet haalbaar?

   Ik zeg geef me een keus, geef me mijn vrijheid terug. Dit is een vrij land, waarom wordt ik gegijzeld door mijn eigen gemeente. Waarom hebben ze niet gewoon hun werk gedaan en het haalbaarheidsrapport als basis blijven hanteren. Dan hadden we nu een werkend systeem gehad, waarom, waarom, waarom… moeten bewoners deze misstanden toch zichtbaar maken. En moeten wij strijden voor ons gelijk.

   • Mister Nobody schreef:

    @Robert:

    Ik ben het helemaal met de berekening van de restwaarde van de warmtepompen eens. De Gemeente en de Vitens denken daar echter heel anders over. Zij hebben het over de schrootwaarde van de warmtepompen. Ik ben bang dat die een stuk lager is dan die € 1.100.000,00.

    Hoezo schrootwaarde !!! Dit is toch die fantastische warmtepomp waarvan ze vinden dat ik hier straks nog jaren lang mee moet doen op hun nieuwe collectieve energievoorziening. Of is die warmtepomp daar nog wel goed voor. Het kan aan mij liggen maar volgens mij staat dit wel erg haaks op elkaar. Misschien dat iemand anders mij kan uitleggen hoe ik dus met een stuk schroot nog jaren lang mijn huis van warmte moet voorzien. Oh ja dat is mijn probleem en niet hun probleem.

 2. Robert schreef:

  Trouwens biomassa kan ook zijn, hergebruik warmte uit vergistingproces op de afvalverwerking op Fort Pol (industrieterein)… Of een andere oplossing een centrale gasturbine erbij, ipv een oliegestookte ketel. Dan heb je toch ook aan je verplichting voldaan… toch? #beloofdisbeloofd #vitens #gemeenteZutphen

Reacties zijn gesloten.