2011 – brengt de overleggroep de Teuge een oplossing voor de bewoners?

Op 15 december 2010 begint het eerste grote overleg de Teuge op initiatief van de gemeente Zutphen, zo wordt regelmatig in communicatie herhaald. Men lijkt op het stadhuis af en toe te vergeten dat de belangenvereniging al een jaar in het stadhuis met grote regelmaat overleg aan het plegen was over de problemen. De Vitens en de gemeente Zutphen hadden al in juni 2010 rapporten liggen en de Vitens was reeds bereid om de WKO te beëindigen. Gemeente Zutphen daarintegen hield die zomer vast aan het duurzame WKO systeem. En wij, wij wilde alleen maar een spoedige oplossing. Maar nu was het eindelijk zover dachten wij, een spoedige oplossing van alle problemen zou snel gevonden zijn, onder de leiding van een onafhankelijk voorzitter zouden de partijen de problemen wel onderkennen en met oplossingen aankomen. Naïef gedacht blijkt achteraf, want de allereerste vraag die de projectontwikkelaars, aannemers, installateurs, gemeente Zutphen en Vitens aan de vertegenwoordiging van de bewoners stelde was: Zijn er wel problemen? Hoe weten we dat dan? Het onderzoek door het onafhankelijk instituut TNO is geboren.

Na de forum vergadering van de raad op d.d. 15 december 2010 besluiten burgemeester en wethouder van de Gemeente Zutphen alle partijen die betrokken zijn bij ons project bij elkaar te roepen om de oorzaak van het falen te vinden en gezamenlijk te werken aan een oplossing voor de problemen rondom onze Warmte Koude Opslag.

Deze partijen zijn:

  • Gemeente Zutphen
  • Vitens N.V. (samen met hun technisch adviseur IF Technology)
  • Espit Planontwikkeling (Van Campen/Boersma)
  • Woningbouwvereniging Ons Huis (Dura Vermeer/tevens als verhuurder)
  • Groep van Zutphense Bouwers (Peters/Chistiaans)
  • Reinbouw
  • BAM TechniekApeldoorn
  • Belangenvereniging de Teuge

Afwezig zijn Installatiebedrijf Wassink en de aannemers van de vrije kavels.

In het eerste overleg wordt besloten een onafhankelijk instantie onderzoek te laten doen naar het falen van het systeem. De keuze van partijen valt op TNO, expert op het gebied van warmtepompen en WKO systemen in Nederland. Na aandringen van de aannemers wordt er afgesproken het onderzoek in twee stukken te knippen. Het eerste traject: van de bodembron tot en met de warmtepomp en een tweede traject van de installatie in de woning tot en met de bouwschil van de woning.  Later zal blijken dat een aantal partijen de noodzaak van het tweede traject niet meer ziet zitten.

Tijdens het overleg in maart vindt de presentatie van het TNO 1 rapport plaats. Echter daags voor de presentatie komt ineens uit het niets een brief van Vitens binnen. Zij delen partijen daarin mee dat 4 van de 5 bodembronnen defect zijn en dat ook de laatste bodembron op instorten staat. Maar erger nog is de mededeling in de brief dat de bodembronnen onherstelbaar beschadigd zijn. (dit schrijven zal toch niets te maken hebben met het aankomende TNO rapport?).

Dan is het zover. Het rapport van TNO over de Warmte Koude Opslag de Teuge  “TNO 1”. Opnieuw weer een vernietigend rapport over ons project Enkele kernpunten zijn, invriezende warmtepompen, hoge warmtevraag uit de woningen, een te lage wisselende aanvoer temperatuur van het water, pendelen van warmtepompen en wederom het hoge energie verbruik van het systeem. Het rapport bevat het een na het andere gebrek van het systeem. Wederom een rapport dat aangeeft wat wij al jaren dag in dag uit aan den lijfe ondervinden, het systeem werkt niet.

Dan het tweede deel van het TNO onderzoek. Wat schetst onze “verbazing”  de heren aannemers vinden het tweede deel van het TNO onderzoek niet meer nodig. Het eerste onderzoek heeft immers al aangeduid dat het systeem en de bodembronnen niet goed functioneren, dus daarmee is het onderzoek toch afgerond.  Bij het afwijzen van het tweede TNO onderzoek zeggen de aannemers nog expliciet dat ze niet bang zijn voor het tweede TNO onderzoek want zij hebben immers heel goede woningen gebouwd. Onze reactie is onmiddellijk: “Als de kwaliteit van de woningen geen probleem is, is er ook geen enkele reden om het onderzoek niet uit te voeren. Immers zo is onze redenatie, dan zal het onderzoek dat laten zien en staan is de bouwschil als mogelijke oorzaak van de problemen uitgeschakeld.”. De aannemers zijn duidelijk, ze willen het onderzoek niet en staken het overleg met andere partijen en dreigen uit het overleg te stappen als er toch onderzoek plaats gaat vinden.

Dan volgende er nog een aantal bijenkomsten waarin wordt besloten een technische werkgroep in het leven te roepen om te zoeken naar een technische oplossing voor het niet functioneerde system. Hier gaan we in een van de volgende artikelen uitvoerig over verder.

Lees hieronder het TNO rapport fase 1 en diverse stukken die onderdeel van het TNO dossier zijn geworden.

Brief van Vitens over de defecte bodembronnen en het standpunt omtrent mogelijke oplosrichtingen (maart 2011)

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/20110328-brief-standpunt-Vitens-De-Teuge.pdf” save=”0″]

Rapport van IF Technologie (3 augustus 2009) waaruit blijkt dat er al langer problemen bekend zijn

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/20090803-Rapport-Onderzoek-energiebalans-De-Teuge.pdf” save=”0″]

TNO rapport fase 1 (finale versie december 2011)

[gview file=”https://deteuge2.nl/wordpress/wp-content/uploads/20111222-TNO-fase-1-rapport-WKO-De-Teuge.pdf” save=”0″]