Waar komt dat getal van 5.500 kWh eigenlijk vandaan?

In dit forum kan je de mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken van warmtepompen en andere milieuvriendelijke maatregelen. Warmtepompen zijn duurzaam en energiezuinig (volgens de leverancier), bespreek hier vooral je ervaringen in de praktijk.

Waar komt dat getal van 5.500 kWh eigenlijk vandaan?

Berichtdoor Robert » 31 maart 2010 13:55

Op heel veel site op internet lees je dat Warmtepompen 25%-30% energiezuiniger zijn dan de traditionele CV ketel (gas) gestookte situatie.

Op de site van stichting warmtepomp staat in de FAQ sectie de volgende constatering:
7. Hoeveel stroom gebruiken warmtepompen?

Voor een woning met een regulier gasgebruik van 1.600 m3 per jaar voor verwarming komt het jaarlijkse stroomgebruik op 3.500 tot 4.000 kWh.


Dit voorbeeld leek ons wel erg optimistisch en niet erg realistisch als het gaat om nieuwbouw woningen. Dus hebben we stichting warmtepomp benaderd om een verklaring van de berekening toe te sturen. De stichting is opgericht door 12 leveranciers en fabrikanten van warmtepompen en functioneerd al sinds 1996 als brancheorganisatie. Niet bepaald een onafhankelijke bron te noemen voor verbruik.

Ik heb dan ook de stichting warmtepompen benaderd om een toelichting opge de berekening, dit was hun reactie:
Ten eerste: de getallen zijn een indicatie voor energiegebruiken op basis van de volgende (gemiddelde) aannamen:
1. Woning gasgebruik: 1.600 m3 gas

2. Verbrandingswaarde aardas van 31,65 MJ/m3

3. Rendement CV ketel =95%

Hierbij een reconstructie van de berekening:
1.600 m3 aardas met een verbrandingswaarde van 31,65 MJ/m3 è warmteopbrengst: 1.600 x 31,65 = 50.640 MJ
Rendement CV ketel =95% è benodigde hoeveelheid warmte voor het verwarmen van de woning 0,95 x 50.640 MJ = 48.108 MJ
Dit komt overeen met 48.108.000 KJ (factor 1.000 tussen Mega en Kilo)

Rendement warmtepomp COP= 4 è benodigde hoeveelheid elektrische energie is 48.108.000 KJ / 4 = 12.027.000 KJ

Berekening aantal kWh:
Uitgangspunt: 1 W = 1 J/s è 1kW = 1kJ/s
1 kWh = 1 kW gedurende 1 uur (3.600 seconden) 1 kWh levert daarmee 3.600 kJ è

Benodigd aantal kWh: 12.027.000 KJ / 3.600 s = 3340 kWh

De indicatie van 3.500 – 4.000 kWh is daarmee nog een pessimistische benadering.


Op de uitgangspunten van de stichting kan ook nog wel wat worden aangemerkt, namelijk:
1. Punt 2: Dit is de zogenaamde energetische onderwaarde van aardgas. Echter bij het gebruiken van een HR ketel moet er worden uitgegaan van de bovenwaarde, dus 35,17 MJ/m3.
2. Punt 3: Een HR ketel is het heel redelijk om uitgaan van een rendement van 97,5%
Maar goed, stichting warmtepomp wordt geholpen door de fabrikanten, dus die zullen het wel goed hebben. Toch?

Laten er even vanuit gaan dat de stichting, met de gerenomeerde leverancier en fabrikanten van warmtepompen, hier een correcte weergave van de warmtepomp geven. Dan gaan we dat eerst eens omslaan naar de situatie hier in het project. Wat zien we dan... een moderne woning, die conform de ontwikkelovereenkomst geldend voor dit project (en tegenwoordig ook in het bouwbesluit vast ligt) en minimaal een EPC heeft van kleiner dan 0,8, dan betekend dit dat je energieverbruik met een gas-gestookte CV installatie op minder dan 1000m3 zou moeten zijn.

Op papier krijg je dan de situatie dat je verbruik, volgens de berekening van stichting warmtepomp, als volgt:

1.000 m3 aardas met een verbrandingswaarde van 31,65 MJ/m3 è warmteopbrengst: 1.000 x 31,65 = 31.650 MJ
Rendement CV ketel =95% è benodigde hoeveelheid warmte voor het verwarmen van de woning 0,95 x 31.650 MJ = 30.067 MJ =Qtotaal
Dan volgt een hele reeks van omrekeningen, die je kan terugbrengen tot de constatering dat per 1 kWh = 3,6 MJ

De COP van de warmtepomp = 4,0.

Dan kan je de berekening van kWh als volgt doen P(kwh) = Qtotaal / COP / cal. waarde (1kWh) = 30.067 / 4,0 / 3,6 = 2.088 kWh...

Uitgaande van het landelijke gemiddelde voor het huishoudelijk electriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden in 2009 is 3.400 kWh.

Met deze berekening afgekomstig van de stichting warmtepomp kom je dan uit op:
Etot = Ewarmte + Egem.verbruik = 2.088 + 3.400 = 5.488 kWh


Dan is het toch heeel vreemd het gemiddelde verbruik in ons project op zo'n 8.500 kWh ligt.

Wordt vervolgt... het is namelijk minder positief als de warmtepompleveranciers ons willen doen geloven...
Robert van den Breemen
betrokken bewoner op de Teuge
Robert
Site Admin
 
Berichten: 424
Geregistreerd: 19 juli 2006 22:08
Woonplaats: Zutphen

"Kleine" foutjes in uitgangspunten gecorrigeerd...

Berichtdoor Robert » 8 april 2010 22:42

We wachten nog altijd op een reactie van stichting warmtepomp. Moeilijke vragen zijn het overigens niet.

Ok, in mijn vorige bericht had ik al aangegeven dat er wat uitgangspunten gehanteerd zijn waar je zo je vraagtekens bij kan zetten.

1. Punt 2: Dit is de zogenaamde energetische onderwaarde van aardgas. Echter bij het gebruiken van een HR ketel moet er worden uitgegaan van de bovenwaarde, dus 35,17 MJ/m3.
2. Punt 3: Een HR ketel is het heel redelijk om uitgaan van een rendement van 97,5%.


Dus als we nu eens dezelfde berekening uitvoeren met de "goede" uitgangspunten, wat is daar het effect eigenlijk van? Laten we het maar eens uitrekenen.

Natuurlijk gaan we weer uit van een moderne woning (EPC<=0,7, want dat waren de eisen voor dit project). Dan kom je tot de volgende berekening:

1.000 m3 aardas met een verbrandingswaarde van 35,7 MJ/m3 è warmteopbrengst: 1.000 x 35,7 = 35.700 MJ
Rendement CV ketel =97,5% è benodigde hoeveelheid warmte voor het verwarmen van de woning 0,975 x 35.700 MJ = 34.807 MJ =Qtotaal
Dan volgt een hele reeks van omrekeningen, die je kan terugbrengen tot de constatering dat per 1 kWh = 3,6 MJ

Als we dan uitgaan van een (ongunstige) COP van de warmtepomp = 4,0.

Dan kan je de berekening van kWh als volgt doen P(kwh) = Qtotaal / COP / cal. waarde (1kWh) = 34.807,5 / 4,0 / 3,6 = 2.417 kWh...

Als met deze uitgangspunten kom je 329 kWh hoger uit, of anders gezegd 15% hoger. Nu lijkt weinig, maar is dat wel zo?


Uitgaande van het landelijke gemiddelde voor het huishoudelijk electriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden in 2009 is 3.400 kWh.

Voor een gemiddeld huishouden kom je dan op een energieverbruik uit van ongeveer:
Etot = Ewarmte + Egem.verbruik = 2.417 + 3.400 = 5.817 kWh

Maar dit is nog altijd niet het hele verhaal. Wat blijkt namelijk, het uitgangspunt is namelijk dat je de warmtepomp inzet voor het verwarmen. Er wordt een COP gebruikt van 4,0. Maar als je met een warmtepomp warmtapwater maakt heb je een COP van ongeveer 2,0 (volgens het kwaliteitskeurmerk voor warmtepompen is dat het minimum dat je dan moet hanteren).

Dus wordt vervolgt... want het is nog ongunstiger en dus het verbruik in werkelijkheid nog hoger. Overigens dat is iets dat ze zijn vergeten te vertellen aan de bewoners en de gemeente Zutphen toen ze dit project gestart zijn.
Robert van den Breemen
betrokken bewoner op de Teuge
Robert
Site Admin
 
Berichten: 424
Geregistreerd: 19 juli 2006 22:08
Woonplaats: Zutphen

Aangepaste uitgangspunten en het effect op verbruik

Berichtdoor Robert » 23 april 2010 17:28

Ondertussen heb ik een reactie gehad van de stichting Warmtepomp. Mijn vraag ging feitelijk over twee dingen in relatie tot hun FAQ vraag 7 over energieverbruik.

Mijn vragen gingen over de volgende uitgangspunten:
 1. Een EPC <0,8 woning, conform het huidige bouwbesluit, gebruikt zo'n 1.000m3 gas voor zowel verwarming als warmtapwater. En dat het voorbeeld met 1.700m3 niet bepaald realistisch is voor nieuwbouwsituaties.
 2. Een EPC <0,8 woning, conform het huidige bouwbesluit, gebruikt zo'n 1.000m3 gas voor zowel verwarming als warmtapwater. De lage COP voor warmtapwater wordt echter nooit vernoemd in de berekening, er wordt altijd alleen naar verwarming op 35C gekeken en dus de hoge COP waarden van warmtepompen gehanteerd.
 3. De gehanteerde uitgangspunten aangaande de berekening leiden tot een verkeerd beeld. Ik heb de "kleine" doch belangrijke correcties die een fout van 15% in energieverbruik tot gevolg hebben gevraagd toe te lichten.
Op de eerste vraag over dat een EPC < 0,8 woning een veel lager gasverbruik kent dan het voorbeeld is de reactie als volgt:
Wat de berekening betreft van het energiegebruik van een nieuwbouwwoning met een EPC waarde van 0,8, ben ik het met u eens dat dit zal afwijken van de gemiddelde waarden zoals in de FAQ is gebruikt. Daar zijn de getalswaarden die in de FAQ zijn gebruikt ook niet specifiek voor bedoeld.
In dat kader is het van groot belang dat elke situatie op zich goed wordt beoordeeld en er een passend ontwerp wordt gemaakt. Een goed systeem ontwerp houdt dan ook rekening met naast de energievraag, een goede afstemming van de keuze voor de soort en het vermogen van de warmtebron en het afgiftesysteem.


Ik mag wel zeggen dat ik erg blij ben dat de stichting warmtepomp het met mij eens is. En een moderne woning conform bouwbesluit met een EPC van kleiner dan 0,8 minder energiegebruik kent, met andere woorden een gemiddeld gasverbruik van circa 1.000m3. Overigens geldt voor het project de Teuge een zwaardere eis, namelijk in het pakket van eisen van de gemeente Zutphen is vastgelegd dat er een EPC van kleiner dan 0,6 moet worden gehaald. En het energieverbruik dat daarbij hoort ligt circa 200m3 lager, dus zo'n 800m3 gemiddeld.

Op vraag 2 kwam het volgende antwoord:
Dit is bedoeld als hoeveelheid gas voor verwarming. Hierbij is in principe het gasgebruik voor tapwatergebruik buiten beschouwing gelaten.

Het antwoord van de stichting warmtepomp geeft mij gelijk. Ik zal hieronder voorrekenen wat de gevolgen zijn van deze "buiten" beschouwing laten op het energieverbruik.

Op mijn derde vraag is geen antwoord gekomen. Ik ga er dan ook vanuit dat ik geheel juist zit met mijn berekeningen.

Eerst zal ik het voorbeeld van de stichting warmtepomp doorrekenen, dat ging uit van een gemiddeld gasverbruik van 1.600m3. Dit gaat dus uit van het landelijk gemiddelde, echter in het voorbeeld op de website van de stichting warmtepomp wordt er dus voorbij gegaan aan het feit dat in het gemiddelde verbruik ook het verbruik voor het maken van warmtapwater is opgenomen.

 1. Laten we dan een nieuwe berekening maken met als uitgangspunt dat er een deel van het verbruik nodig is voor het verwarmen van je huis en een deel voor het produceren van warmtapwater. Laten we een aanname doen, dat 66% voor verwarming nodig is en 33% voor warmtapwater nodig is. Eigenlijk zou een klein deel van het gas, circa 60m3, nog moeten worden afgetrokken voor het koken.
 2. De COP van een combiwarmtepompen moet tenminste 2,0 zijn, anders krijgt het geen keurmerk warmtepomp in Nederland. Overigens heb je ook nog met stilstand verliezen te maken, immers in de combiwarmtepompen zit een boiler die met op 55C gehouden moet worden. En bovendien moet het tenminste éénmaal per week boven de 60C om legionella te voorkomen. Hiervoor is het nodig om de elektrische bijstook te gebruiken bij de meeste warmtepompen. Maar goed, laten we het nu maar simpel houden en de COPww op 2,0 aanhouden

Met deze uitgangspunten kom je op de volgende berekening uit:
Qtot = 55GJ
Qverwarmen = 66% * Qtot = 35GJ (bij verwarmen met 35C is de COP(35)=4,2)
Qwarmtapwater = 33% * Qtot = 20GJ (bij warmtapwater met 55C is de COP(55)=2,0)

De calorische waarde van 1kWh elektrische energie is 3,6MJ.

Dan kom je tot de volgende rekensom:
E(kWh) = 35.000 / 3.6 / 4.2 + 20.000 / 3.6 / 2.0 = 2.315 + 2.778 = 5.093 kWh

Dit beduidend meer dan de 3.500-4.000 m die de stichting warmtepomp bij FAQ vraag 7 in zijn beeldvorming neerzet. Hoezo de energiezuinig en duurzaam...

Hierbij gaan we dus uit van nog enkele zeer optimitische uitgangspunten, immers we hanteren een gunstig COP van 4,2. Bovendien gaan we uit van een verwarmingswatertemperatuur van 35C zonder stooklijn, een zogenaamd zeer laag temperatuur systeem verwarming is nodig. De meeste fabrikanten adviseren de installateurs om gebruik te maken van een stooklijn van minimaal 45/35C, de hogere temperaturen betekenen echter een lager COP. Maar leveren ook een "goedkopere" installatie bij de bouw op, immers je kan goedkopere fancoil units en minder vloerverwarming leggen. Dit soort besparingen tijdens een bouwfase zijn vrij gebruikelijk, de rekening wordt vervolgens door de bewoners betaald door een hogere energierekening.


O, en niet te vergeten. Het totale energieverbruik in een dergelijke situatie is als volgt:
Etot = Ewp + Egem. = 5.093 + 3.500 = 8.593 kWh

Er volgt nog een stukje... de vertaling naar ons project... O, en een vergelijk met de kosten voor een gas gestookte situatie en de warmtepomp. Want de kernvraag is het wel rendabel en duurzaam in energiezuinige EPC = 0,8 woningen. Of anders gesteld zijn dat nog wel EPC kleiner dan 0,8 woningen, immers het energieverbruik ligt een flink stuk hoger dan verwacht.
Robert van den Breemen
betrokken bewoner op de Teuge
Robert
Site Admin
 
Berichten: 424
Geregistreerd: 19 juli 2006 22:08
Woonplaats: Zutphen

Wat is het energieverbruik van EPC kleiner dan 0,8 woningen?

Berichtdoor Robert » 23 april 2010 19:35

In het laatste bericht is het energieverbruik van 1.600m3, het landelijke gemiddelde als uitgangspunt gehanteerd. Het totale gemiddelde energieverbruik waar je dan op uitkomst is dan ongeveer 8.500kWh.

En dat is het gemiddelde energieverbruik (op basis van wat ons verstrekt is) wat wij hier het project tegenkomen. Of anders gezegd we gebruiken evenveel energie als een woning die 1.600m3 gas verstookt. En dat is voor nieuwbouw met een EPC eis van kleiner dan 0,8 dus absoluut veel te hoog.

Het verbruik voor deze duurzame en energiezuinig woningen had gemiddeld onder de 6.000kWh per woning moeten liggen. Een lage EPC, met als doel een laag energieverbruik.

Daarbij komt dat Senter Novem uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar het werkelijke verbruik van EPC 0,8 in de nieuwbouw. De uitkomst hiervan is overigens dat EPC 0,8 woningen in werkelijkheid, in tabel 4.6 van dit rapport kan je vinden wat het werkelijk gemiddeld verbruik is. Dat ligt voor een tussenwoning dus 874m3 en voor een 2 onder 1 kap woning op 1.099m3.
Robert van den Breemen
betrokken bewoner op de Teuge
Robert
Site Admin
 
Berichten: 424
Geregistreerd: 19 juli 2006 22:08
Woonplaats: Zutphen

De terugverdientijd van een warmtepomp?

Berichtdoor Robert » 23 april 2010 19:51

Met al de voorgaande rekensommen kan je ook eenvoudig uitrekenen of het rendabel is om een gasketel te vervangen voor een warmtepomp. Laten we dat eens doen voor het landelijke gemiddelde 1.600m3 en 3.500kWh. De bewering op veel sites is dat je flink wat kan besparen bij het toepassen van warmtepompen in je woning, maar is dat nu echt zo. Immers de voorgaande berekening heeft laten zien dat de productie van warmtapwater in de mooie verhalen van de leveranciers en fabrikanten van warmtepompen veelal achter wegen gelaten wordt.

Uitgangspunt zijn de vaste energieprijzen van de Nuon website van april 2010:
1 m3 gas = € 0 ,5394
1 kWh elektriciteit = € 0,2094 (continue tarief)

Twee situaties:
 1. HR ketel gasgestookt
  Prijs(totaal) = 1.600 * € 0.5394 + 3.500 * € 0.2094 = € 863.04 + € 732.90 = € 1595.94
 2. Warmtepomp
  Prijs(totaal) = 8.593 * € 0,2094 = € 1799,37


Een warmtepomp kost op dit moment (april 2010) meer aan energiekosten dan een HR gestookte ketel. Per jaar €203 meer zelfs. En let op, hierbij gaan we in de berekening van de warmtepomp nog altijd uit van een hele gunstige en optimistische situatie, namelijk dat de installateur de installatie werkelijk ingeregeld heeft, geen stooklijn 45/35 of hoger gebruikt en er geen foute hydraulische ontwerpen gebruikt zijn met extra pompen en open verdelers. Maar zelfs als alles goed gedaan is, kan er dus geen positief terugverdien plaatje zijn op dit moment.

Oeps? O, nog even terugkijken naar de website van de gemiddelde leverancier cq. stichting warmtepomp.... daar spreekt met van een verbruik van 3.500 - 4.000 kWh en heeft het over een pessimistisch inschatting, de praktijk zo lager liggen (niet dus als je realistische uitgangspunten hanteert, maar goed...). Als je de getallen van de leveranciers gebruikt dan kom je dus op wel een gunstig plaatje uit, immers 3.500 + 3.500 = 7.000 kWh * € 0,2094 = € 1465,80. Oftewel dat ligt € 130 lager dan een gasgestookte situatie.... maar ja, ondertussen hebben we hier wel laten zien dat daar niets van waar is als je een combiwarmtepomp hebt staan..

Ja, maar duurzaamheid dan? Is dat niets waard dan? Daarover meer in het volgende bericht...
Robert van den Breemen
betrokken bewoner op de Teuge
Robert
Site Admin
 
Berichten: 424
Geregistreerd: 19 juli 2006 22:08
Woonplaats: Zutphen

Ja, maar het gaat toch om duurzaamheid...

Berichtdoor Robert » 23 april 2010 20:00

Natuurlijk gaat het bij de toepassing, volgens de leveranciers en "tevreden" klanten, niet om het verbruik. Maar om de duurzaamheid, het gaat zelfs zo ver dat sommige fabrikanten beweren dat duurzaamheid niets te maken heeft met energiezuinig zijn.

Laten we daar heel duidelijk over zijn,energiezuinigheid en duurzaamheid hebben alles met elkaar te maken. Dat heet Trias Energetica, op Wikipedia staat het als volgt:
Trias Energetica is een drie-stappen-plan bedoeld voor bedrijven, huishoudens, overheden, om stap voor stap klimaatneutraal te worden. Het schema wordt vaak gebruikt door de milieubeweging, o.a. Milieudefensie. Dit begrip is in 1996 geïntroduceerd door Novem.

De drie stappen zijn:
 1. Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede warmte isolatie;
 2. Voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten, bijvoorbeeld wind, zon, biomassa of aardwarmte;
 3. Zuinig en efficiënt gebruik maken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaan. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van de CO2-arme elektriciteit van een afvalverbrandingsinstallatie.
Een veelgestelde vraag door klimaatsceptici is: een spaarlampje meer of minder maakt toch niet uit, als we uiteindelijk toch helemaal moeten overstappen op andere energie? Met behulp van dit drie-stappen-plan kan worden duidelijk gemaakt dat besparing de eerste noodzakelijke stap is bij milieubescherming. Het tijdperk van een ongebreidelde toevoer van goedkope energie is verleden tijd: fossiele brandstoffen worden zeldzamer en dus duurder en schone energie is ook kostbaar. Besparen is hoe dan ook noodzaak. Bijvoorbeeld: Koopt men nu spaarlampen dan kunnen die in een later stadium ook op duurzame energie branden. Het zijn dus opeenvolgende stappen en geen keuze tussen drie methoden.


Het begint dus bij energiebesparing en een "inefficiënte" combiwarmtepomp past dus eigenlijk helemaal niet in dat plaatje, maar toch gebeurd dit in Nederland. Fabrikanten schermen zelfs met een EPC verlaging van 0,4. Zodat de aannemers en architecten met hun huidige huizenbouw helemaal niet aan stap 1 hoeven te gaan doen, namelijk terugdringen van de energievraag door goede warmte isolatie.


Duurzaamheid, waar deden we dat dan ook alweer voor? De CO2 uitstoot verlagen. Tuurlijk met een CO2 uitstoot van gasgestookte ketels kan je af komen, als je warmtepompen neerzet. Ze zijn dan wel iets minder zuiniger (zo'n 130 euro per jaar, en dan hebben we het niet over de extra investering in de WP en de bron), maar dat maken ze ruimschoots goed met de lagere CO2 uitstoot. Of... wacht eens laten we daar ook even aan rekenen, voordat we dat geloven.

De voorgaande berekeningen hebben al laten zien dat de verbruiken op jaarbasis zijn. Maar wat is de CO2 uitstoot van gas en elektrischiteit, dat blijkt als volgt:

 1. 1 m3 gas = 1,78 kg CO2/m3
 2. 1 kWh elektrischiteit = 0,6 kg CO2/kWh
De getallen variëren nogal per bron, deze getallen zijn afkomstig van Natuur en Milieu. De energie producten geven zelf overigens soms hogere of lagere getallen. De 600gram / kWh is dus een gemiddelde.

Dat bepaald hebbende, laten we dan eens gaan rekenen aan de CO2 uitstoot. Weer de beide situaties:
 1. HR ketel gasgestookt
  Uitstoot CO2(kg) = 1.600 m3 * 1,78 kg/m3 = 2.848 kg CO2
 2. Warmtepomp met grijze stroom
  Uitstoot CO2(kg) = 5.093 kWh * 0,6 kg/kWh = 3.055 kg CO2
Opmerking: Daar komt het gemiddelde huishoudelijke verbruik nog bij, dus 3.500 kWh * 0,6 kg/kWh = 2.100 kg CO2. Maar die uitstoot is onafhankelijk van welke situatie we bekijken.

Hé, maar ook nu blijkt besparing van de warmtepomp op CO2 uitstoot helemaal niet aanwezig... sterker nog, de CO2 uitstoot is zelfs 200 kg hoger.


Ok, maar als duurzaamheid geen goed argument is. De kosten ook nog eens hoger zijn. Ehhh, leg het nog eens rustig uit... duurzaam? energiezuinig? warmtepomp? Dacht het niet.. Natuurlijk zullen er ook gevallen zijn waar ik ongelijk ga krijgen, maar niet als het gaat om de onzuinige combiwarmtepompen, zonder buffer, met een lage COP in praktijk situaties. Tegen vergelijkbare kosten als met aardgasgestookte HR ketels, dacht het niet... het is duurder en minder milieu vriendelijk als je grijze stroom gebruikt... dus dan allemaal maar aan de groene stroom. Dat is zeker een denkrichting, maar daar los je de kosten nog niet mee op....

Maar ja, mag het milieu voor mijn kinderen ook iets kosten? Ik denk het wel... de vraag is even hoeveel en vergeet niet, we gaan nog altijd uit van een perfect werkende situatie... met een installateur en een fabrikant die het werkelijk begrijpen wat het is om een energiezuinige en duurzame installatie te maken.

Maar, ja, hoe dan nu verder? Want die duurzame oplossing moet er voor ons project toch wel komen? Denk mee, het kan echt wel... toch?
Robert van den Breemen
betrokken bewoner op de Teuge
Robert
Site Admin
 
Berichten: 424
Geregistreerd: 19 juli 2006 22:08
Woonplaats: Zutphen

Verbruik van een 6kW WP anders bekeken...

Berichtdoor Robert » 28 april 2010 22:25

Op sommige sites kom je nog een andere berekening tegen. Namelijk energieverbruik bepaald op basis van het vermogen van de WP en dat teruggerekend.

Dat rekensommetje maak je als volgt:
 • Draaiuren per stookseizoen = 1800 uur
 • Vermogen WP = 6 kW
 • COP=4,2
Je verbruik is dan als volgt terug te rekenen:
E(WP) = Draaiuren * Vermogen WP / COP = 1800 * 6 / 4,2 = 2.571 kWh

Het probleem met dit "simpele" sommetje is dat je geen rekening houdt met een goed geïsoleerd huis. Het stookseizoen hoort bij een EPC < 0,8 woning minder te zijn, denk aan 1400 uren, plus dat je hier uitgaat van "vollast" uren. Maar goed, laten we dat even achter ons laten. Je houdt geen rekening met de koeluren, zo'n 800 uur per jaar, maar goed dat kost je nog eens 100 kWh op jaarbasis.

Je totale jaarverbruik komt dan trouwens uit op:
E(totaal) = E(WP) + E(koelen) + E(huishoudelijk) = 2.571 + 100 + 3.400 = 6.071 kWh

Overigens als je rekening houdt met de slechte COP voor warmtapwater productie kom je weer zo'n 500 kWh hoger uit. Hmmm, zet je toch denken, waar al die hele hoge energieverbruik toch in gaat zitten.
Robert van den Breemen
betrokken bewoner op de Teuge
Robert
Site Admin
 
Berichten: 424
Geregistreerd: 19 juli 2006 22:08
Woonplaats: Zutphen


Keer terug naar Warmtepompen / Energiezuinig / Duurzaamheid

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten

cron