Category: Nieuws

Inspreekstukken van forumvergadering Stand van Zaken WKO de Teuge

reacties Reacties uitgeschakeld voor Inspreekstukken van forumvergadering Stand van Zaken WKO de Teuge
Door , 21 december 2013 13:18

Afgelopen maandagavond zou het college van de gemeente Zutphen de gemeenteraad inlichten over de stand van zaken inzake WKO de Teuge na het “afwijzen” van verketeling door bewoners. Ondanks de late publicatie van de oproep waren er twee insprekers uit de Teuge die eerst hun zegje deden en de politiek van de gemeente Zutphen lieten weten wat het overgrote deel van de wijk wil. Namelijk, geen bod krijgen met het mes tegen de keel en met dreiging van herstel WKO door de Vitens en de gemeente Zutphen.

Tijdens de inspreekbeurt van Frank Bennink werd het spandoek getoond, namelijk “NEE WKO, JA GAS”. Voor het geval dat er bij raadsleden nog twijfel was over wat de buurt echt wil. Namelijk keuze vrijheid. Zelfs uit de “enquête” door de Vitens van oktober 2013 blijkt namelijk dat de meerderheid voor gas koos in deze wijk. Immers 130 van 182 is namelijk 71% van de wijk… Vitens stelde dat 131 huishoudens moesten kiezen voor hun plan, echter dat is onjuist, immers 5 bewoners waren al een rechtszaak aan het opstarten en kunnen dus helemaal niet meetellen met dit heilloze plan.

Na 20 minuten inspreken en vragen beantwoorden zou de presentatie van de wethouder, ambtenaar en de advocaat van de gemeente Zutphen beginnen, het punt van orde van de raad. Over 10 minuten moet u de vergadering schorsen. De ambtenaren die dit gepland hadden hadden niet gedacht dat we daar met een groep bewoners zouden inspreken. De dossierhoudend ambtenaar starten zijn presentatie, kansloos natuurlijk, zo’n belangrijk onderwerp kan je niet in 5 minuten behandelen. Dus grepen de raadsleden zelf maar in, de voorzitter deed dat niet namelijk, en braken het overleg om half acht af.

De vragen van raadsleden kunnen voor de kerst ingediend worden en in het nieuwe jaar op 13 januari 2014 zal het vervolg plaats vinden van het inlichten van de raadsleden over de situatie van WKO de Teuge. De wethouder Annelies de Jonge wilde de bewoners op de publieke tribune nog wel laten weten dat ze de Vitens een brief gingen sturen om zorgen dat het noodfonds in stand blijft totdat er duidelijkheid is. Alsof de Vitens daar zelf niet voor zal kiezen, immers ze willen bij de rechter straks kunnen zeggen dat ze er alles aan gedaan hebben om zorgvuldig met ons om te gaan. Tja…

De presentatie en de inspreekbeurten zijn te vinden op de website van de gemeenteraad van Zutphen.
De raadvergadering over de Teuge zal hervatten op: maandag 13 januari 2014 

 

Inspreekbeurt van dhr. Frank Bennink:

Download: inspreekreactie%20dhr%20Bennink.pdf (PDF, 57KB)

Inspreekbeurt van dhr. Kris Kok:

Download: inspreekreactie%20dhr%20Kok.pdf (PDF, 63KB)

 

 

Vitens laat weer niets van zich horen!

reacties Reacties uitgeschakeld voor Vitens laat weer niets van zich horen!
Door , 30 september 2013 21:07

De maand september is weer voorbij… de Vitens is haar afspraak weer eens niet nagekomen. Niets nieuws zul je wellicht denken, maar toch. Nu hebben we uit betrouwbare bron vernomen dat we deze week zeer waarschijnlijk toch weer een brief gaan ontvangen van de Vitens. Het kan natuurlijk zijn dat de Vitens goed nieuws heeft en ons gaat vertellen dat er nu snel een einde aan de ellende komt die ze al jaren veroorzaken in deze wijk. Maar die kans is klein…

Afgelopen maand heeft Vitens een nieuwe zeecontainer naast het WKO pompgebouw geplaatst in de wijk. Vervolgens zijn er 5 gasketels geïnstalleerd en heeft Lliander een gasaansluiting aangelegd. De gemeente Zutphen verleende een vergunning voor de werkzaamheden, maar moest opnieuw door de bewoners op gewezen worden de Vitens zich niet hield aan de verleende vergunning.

Na het aanspreken van de bewoners van de gemeente Zutphen, kwam de gemeente in actie. Om te constateren dat er inderdaad een fout was gemaakt, de werkzaamheden al uitgevoerd waren en handhaving van de vergunning weer niet mogelijk was. De oplossing, gewoon een nieuwe vergunning verlenen.

Ondertussen staat de nieuwe zeecontainer klaar voor de winter. Lekker de wijk op gas stoken, de wijk is nu voor de derde winter op rij een warmtenet. De term stadverwarming past hier beter dan een centrale WKO. Het enige probleem dat de Vitens hier mee oplost is de hoge exploitatierekening voor het verstoken van diesel. Verder is er geen enkel probleem in deze wijk opgelost.

Ondertussen heeft een actiegroep een enquête uitgezet onder de bewoners van de Teuge. En opnieuw bleek dat de bewoners het vertrouwen in het centrale WKO systeem al lang verloren zijn en het niet zien zitten. Van de bewoners blijkt 90% TEGEN het herstel van de centrale WKO. Een heel duidelijk signaal dat richting de Vitens en de gemeente Zutphen gecommuniceerd zal worden.

 

Oproep aan dhr. Willem Bootsma, Vitens:
Geef de bewoners waar ze recht op hebben, doe ons een redelijk voorstel dat recht doet aan de ellende die u en uw convenantpartner hebben veroorzaakt in deze wijk. Geef de bewoners een individuele energievoorziening en een coulance die er toe doet. Elke maand die dit langer duurt kost u veel geld. 

 

NL1 – Vandaag de Dag – Ruzie met de Vitens?

reacties Reacties uitgeschakeld voor NL1 – Vandaag de Dag – Ruzie met de Vitens?
Door , 16 februari 2013 10:20

Nederland_1ZUTPHEN – Al twee jaar vragen de bewoners om een snelle oplossing voor de problemen in de wijk de Teuge. Nog altijd laat de Vitens de bewoners in de kou staan. Twee van de bewoners vertellen over hun ervaringen de afgelopen jaren.

 

 

Commentaar van de redacteur:

De Vitens laat weten dat 20 bewoners akkoord zouden zijn met het voorstel. Dat is nog geen 11% van de wijk die dus akkoord is. Anders gezegd, de overgrote meerderheid is het NIET eens met het voorstel van de Vitens en verlangt in deze slepende kwestie een redelijke oplossing. Het zijn niet de bewoners die dit project hebben laten mislukken, het zijn niet de bewoners die de stekker uit het project trokken in 2011, het is de Vitens die volgens gemeente Zutphen voor 100% verantwoordelijk is voor alle problemen in deze wijk. Voor ons als bewoners maakt het eigenlijk niet uit, ons laten ze al jaren in de kou staan, letterlijk en figuurlijk, zo blijkt opnieuw uit dit filmpje. Nog wekelijks komen er storingen binnen, die worden wel opgelost door de Vitens, positieve PR zeg maar, de zorg voor de bewoners blijkt daaruit. Ondertussen zet de Vitens de bewoners het mes tegen de keel, slikken of stikken is het devies volgens de advocaat. De Vitens kiest voor de juridische houding, heel jammer. Want juist wij als bewoners zijn vanaf de start oplossingsgericht, altijd ook voor de individuele wensen van bewoners. En niet praten over de schade, dat komt later wel. Maar de Vitens wil finale kwijting, dat is een juridisch term voor, als je dit accepteert dan moet je niet meer bij me terug komen voor schade. Tja, dan is het toch niet gek dat de bewoners een redelijk voorstel verwachten…

Bijna 90% zegt dus NEE tegen het voorstel… we wachten maar weer af. En ondertussen stookt de Vitens duizende euro’s aan stookolie, stoot de wijk meer CO2 uit dan ooit bedoeld was en loopt de teller voor de advocaten van Vitens op. Maar de bewoners een oplossing geven… nee, de Vitens vind het niet haar schuld en het voorstel is nu al ruimhartig…  

 

Gemeente Zutphen kiest voor bewoners!

reacties Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Zutphen kiest voor bewoners!
Door , 11 februari 2013 22:27

de Stentor LogoIn de Stentor is de reactie op de motie van de raad weergegeven. Het college van B en W van de gemeente Zutphen zegt blij te zijn met de bijna unanieme motie. De motie roept het college op om samen met de bewoners op te trekken. De reactie van wethouder Rik de Lange is blij het nu duidelijk is dat de gemeente Zutphen niet tegenover de bewoners staat, maar juist partij kiest voor de bewoners van de Teuge.

Lees zelf het artikel op de Stentor: B en W blij met unanieme motie.

 

De motie van de partijen:

Download: Motie-De-Teuge-resultaat-na-wijzigingen.pdf (PDF, 138KB)

 

Reactie van John Braam op artikel “Vitens is vergeten wat ze beloofde in 2010”

Door , 10 februari 2013 16:29

mening2Afgelopen week publiceerde we het artikel “Vitens is vergeten wat ze beloofde in 2010”. Kort daarna reageerde John Braam op het artikel. John’s analyse is haarscherp over het handelen van de Vitens en wat naar zijn mening de redenen zijn voor dit handelen.

Vanaf de eerste dag wil Vitens niets minder dan zo goedkoop mogelijk ombouwen naar gas. Al in de rapport van 2009 van IF Technology, in opdracht van Vitens, wordt gesproken over ombouw naar gasgestookte situatie. In de zomer van 2010 bleek in overleggen tussen de belangenvereniging, gemeente Zutphen en de Vitens al dat de Vitens ombouw naar gas wilde. Achteraf blijkt zelfs dat de Vitens al eerste ramingen had laten maken voordat het overleg met alle partijen op 15 december 2010 begonnen.

De Vitens besloot op 14 juli 2011 het centrale WKO te beëindigen en zich te richten op een snelle oplossing. Nu twee jaar laten is steeds sprake van het magere aanbod van “ombouwen naar gas” en een coulance betaling (een ander woord voor finale kwijting).

John schets heel goed het handelen van de Vitens van de laatste tijd, het afwentelen van het ondernemersrisico op de bewoners, de halsstarrige houding die het feitelijk sinds 2010 al heeft. Ondertussen geeft de Vitens liever miljoenen aan stookolie uit en laten we alle onderzoeken en advocaatkosten niet vergeten. Ook dat is publieksgeld…

Lees zijn het artikel en de reactie John Braam (bewoner van de Teuge) hier.

Vitens is vergeten wat ze de bewoners beloofde in 2010

Door , 5 februari 2013 07:44

Belangenvereniging De Teuge (logo)Ruim 2 jaar praten en we lijken geen steek verder. De media schrijft dat een rechtsgang de enige oplossing lijkt. De oorzaak, de halsstarrige houding van de Vitens. Twee jaar geleden stelde Vitens voor om een snelle ombouw ter hand te nemen, zonder daarin een juridische houding te nemen. Dat zouden we later uitzoeken en alle partijen laten meebetalen. Echter de slappe houding van de gemeente en de grillige bewegingen van de Vitens door de tijd heen heeft het proces nu doen stokken. De bewoners zijn vanaf dag 1 heel duidelijk, wij willen nakoming van het WKO systeem. En als dat niet gaat dan willen we een fatsoenlijk voorstel met een zo duurzame oplossing. En natuurlijk de schade volledige gecompenseerd.

Het huidige voorstel van de Vitens, een belediging van de bewoners. Vanaf het begin heeft Vitens niet meer willen bieden dan de allergoedkoopste oplossing, namelijk ombouwen naar een gasketel en finale kwijting. Daar is over de tijd een kleine vergoeding bijgekomen, maar niets dat in de buurt komt van de schade die de bewoners lopen in dit project.

De media herhaalt wat Vitens zegt, dan moeten de bewoners maar naar de rechter…. TRIEST!

TV Gelderland: Conflict Vitens en ecowijk de Teuge loopt op

reacties Reacties uitgeschakeld voor TV Gelderland: Conflict Vitens en ecowijk de Teuge loopt op
Door , 4 februari 2013 22:02

logo_omroep_gldZUTPHEN – De strijd tussen bewoners van de mislukte ecowijk De Teuge in Zutphen en waterbedrijf Vitens zal waarschijnlijk bij de rechter moeten worden uitgevochten. Dat verwacht Vitens.

Lees het hele artikel inclusief de video hier…

 

Vanmorgenvroeg was het al op Gelderland Radio, de woordvoerder van de Vitens begon met het bedreigen van de bewoners. Een laatste kans, anders moeten we maar naar de rechter. De bewoner Vincent Ooink staat Radio Gelderland goed te woord, over de ontstane situatie. En maakt heel duidelijk dat de Vitens toch echt een te laag aanbod aan de bewoners heeft gedaan.

 

Commentaar van de redacteur:
Het mag ondertussen duidelijk zijn. Nog geen week geleden is de directeur Frans Jutte vervangen. Hij was jarenlang dossierhouder op de Teuge en heeft altijd zijn woord gehouden om oplossingericht te werken. En nu opeens dreigt de Vitens met een rechtsgang. De gemeente Zutphen begint de bewoners te steunen en de belofte die Frans Jutte aan ons, de bewoners, in hoogst eigen persoon deed is vergeten. “Woord houden” is geen sterk punt van Vitens door de jaren heen. Al lange tijd beloven ze ons een snelle oplossing, we wachten nog altijd. Nu gaan ze ook nog liegen, eerst in de brief aan de bewoners, verdraaien de feiten. En nu zelf op radio en TV. De woordvoerder van de Vitens ontbreekt het zelfs aan enig dossier kennis en praat de raadheer van de Vitens na. Al ruim 2 jaar levert de Vitens geen duurzame energie meer, maar warmte uit Diesel olie. Al in 2004 wist de Vitens dat er een probleem was, maar liet het project gewoon doorgaan, zelfs fase 2 werd gebouwd. Na een poging om het project te verkopen aan een ander energiebedrijf in 2009 is het nu tijd om de bewoners weer het mes op de keel te zetten. SCHANDALIG. Hoe durft de Vitens dit te doen… Zo’n groot bedrijf, en dan op TV een calimero houding aannemen, zo van “wij zijn niet alleen verantwoordelijk”. Ondertussen heeft dit hele proces al ruim 2 miljoen euro aan stookolie gekost. Belachelijk. Schaam jullie daar op het hoofdkantoor in Utrecht.

 

Vitens gaat gewoon door?

reacties Reacties uitgeschakeld voor Vitens gaat gewoon door?
Door , 4 februari 2013 07:20

VitensAfgelopen weekend ontvingen de bewoners van de Teuge opnieuw een brief van de Vitens. Met een behoorlijk arogante houding schrijft de Vitens, alsof er niets gebeurt is de laatste tijd, dat er een “finaal” aanbod op tafel ligt. De bewoners dienen dat maar te accepteren, zo stelt de Vitens in haar laatste brief. De brief die ook nog eens vol met leugens en foute beweringen over de gesprekken met de Belangenvereniging de Teuge probeert overduidelijk een verkeerd beeld te schetsen.

Zo stelt  het bijvoorbeeld dat de gemeente de Vitens zou steunen in de aanpak, echter vorige week tijdens de forumbijeenkomst over de Teuge, heeft de raad juist gekozen om aan de zijde van de bewoners te gaan staan. Er zou een redelijk aanbod liggen van voor de bewoners, echter in de eerdere gesprekken is dit besproken en de Vitens houdt eenzijdig vast aan haar eigen voorstellen en staat niet open voor de eisen van de bewoners. De Vitens is vanaf het begin 100% verantwoordelijk voor alle problemen in deze wijk, volgens de gemeente Zutphen, maar handelt als een monopolist als het gaat om een oplossing, zonder enig gevoel voor de situatie waar de bewoners zich nu al jaren in bevinden.

De Vitens geeft aan dat ze gaan schouwen bij 70% van de woningen, maar vergeet te vermelden dat de bewoners door de vereniging juist opgeroepen zijn om mee te werken, om de suggestie van tegenwerking te voorkomen. Echter meewerken aan een schouwing is NIET hetzelfde als het accepteren van het magere voorstel dat gedaan is door de Vitens, het is enkele en alleen bedoeld om de voorbereidingen voor de ombouw niet verder te vertragen.

De brief vermeld verder dat er een lid gevraagd zal worden om mee te adviseren in het aanbestedingstraject. Het klopt inderdaad dat we twee leden hebben voorgedragen. Dat is na aandringen van de belangenvereniging uiteindelijk geaccepteerd, maar dat vergeet de Vitens te melden.

De ombouw naar gasketels is zo lijkt het de enige optie die de Vitens wil geven, daarbij blijkt ook nog eens dat ze een “finale” kwijting nog altijd zullen eisen van de bewoners. Het voorstel dat gedaan is te mager en doet dus geen recht aan de fouten die de Vitens sinds het begin van dit project heeft gemaakt.

Zonder enig gevoel voor onze situatie stoomt Vitens gewoon door… de gesprekken tussen de advocaten loopt altijd nog, maar Vitens zet opnieuw het mes op de keel bij de bewoners, door te zeggen, dat als beide delegaties NIET tot een akkoord komen we terug bij af zijn. Bijzonder eenzijdige kijk op de situatie… Jammer, ze hebben niet geleerd van de afgelopen jaren. Niets…

Stentor: Gemeente zegt ‘Vitens verantwoordelijk”.

reacties Reacties uitgeschakeld voor Stentor: Gemeente zegt ‘Vitens verantwoordelijk”.
Door , 23 januari 2013 22:57

de Stentor LogoDe Stentor publiceerde vandaag een bericht over de houding van de gemeente Zutphen. De houding van de gemeente Zutphen is “wij zijn niet verantwoordelijk” en ze kijken toe hoe hun eigen burgers figuurlijk nog altijd in de kou staan.

Lees het zelf op de site van de sentor.

 

College beantwoordt schriftelijke vragen van SP en Burgerbelang Zutphen Warnsveld

reacties Reacties uitgeschakeld voor College beantwoordt schriftelijke vragen van SP en Burgerbelang Zutphen Warnsveld
Door , 17 januari 2013 20:34

Gemeente Zutphen (logo)Eind vorig jaar lieten we jullie weten dat, naast de VVD, de SP en Burgerbelang Zutphen Warnsveld ook schriftelijke vragen aan het College van de gemeente Zutphen over de situatie in het project de Teuge had gestuurd. Afgelopen week heeft het college de vragen beantwoord. In de beantwoording wordt heel duidelijk hoe de gemeente Zutphen met kritische vragen omgaat of vragen naar meer informatie.

De antwoorden geven wel een beeld van hoe het college van de gemeente Zutphen en haar ambtenaren (en advocaat) met de situatie om gaan, namelijk is de gemeente Zutphen nog altijd van mening dat ze slechts een “stimulerende rol”. Het is wel erg bijzonder om te moeten lezen dat de gemeente Zutphen denkt zelf het initiatief te hebben genomen om de rekeningen (vanaf juli 2010) te betalen. Dat is naar meermaals aandringen van de belangenvereniging en dus op het initiatief van de bewoners gebeurt.

Ook is het goed om te lezen dat de gemeente Zutphen eindelijk bevestigd dat haalbaarheidsonderzoek naar de energiemaatregelen (uit 2001) de basis zijn van de besluitvorming van het project.  Dit is namelijk iets dat de gemeente Zutphen altijd ontkent heeft. Als dit haalbaarheidsonderzoek namelijk vertaald was naar eisen aan het project dan was het inderdaad haalbaar geweest, met huizen van een EPC van 0,34 en een besparing per huishouden van 1100 gulden per jaar.

Dan is het dus ook vreemd om in dezelfde brief te schrijven dat het realiseren van het project op basis van het haalbaarheidsonderzoek gebeurt is, en, dat je voor verzuimd te melden dat de gemeente Zutphen akkoord is gegaan met een versobering van de maatregelen. De gemeente Zutphen (initiator van het project) is akkoord gegaan met de versobering van de noodzakelijke maatregelen uit het haalbaarheidsrapport.  De versoberde maatregelen zijn door de gemeente Zutphen en Vitens vertaald naar het convenant, waar beide partijen zich een eigen verantwoordelijkheid in het welslagen van het project nemen. Echter de haalbaarheid is na het versoberen van het project niet opnieuw uitgevoerd, terwijl voor elke betrokken het glashelder had moeten zijn dat ze een flink risico namen.

En dat ze rekening gehouden hebben met het mislukken van het project blijkt uit het aanleggen van een hoofdgasnetwerk in het hele project (op kosten van de bewoners).

Hoe je dan ook tot de conclusie kan komen als gemeente Zutphen dat je geen rol hebt, geen verantwoordelijkheid hebt in het geheel en nu geen zorgplicht hebt naar de bewoners toe… Maar slechts een stimulerende rol  hebt in het proces tussen de Vitens en de bewoners is een miskenning van de gemeente Zutphen dat ze verantwoordelijkheid heeft als initiator en handhaver in het project de Teuge. 

Dit college wil liever achter gesloten deuren mondeling vragen beantwoorden, zo blijkt het het antwoord aan burgerbelang. Tijdig opleveren van de stukken, die het zelf heeft moeten gebruiken voor de juridische analyse, is ambtelijk niet mogelijk. Tja wat moet je daar nu nog van zeggen. 

Antwoorden op de vragen van Burgerbelang zijn er niet, in plaats daarvan verwijst men naar een besloten bijeenkomst. Met advocaat, verantwoordelijk ambtenaar en de wethouder. Wordt vervolgt?

Lees zelf de vragen en antwoorden….

Lees verder 'College beantwoordt schriftelijke vragen van SP en Burgerbelang Zutphen Warnsveld'»

Panorama Theme by Themocracy