Schriftelijke vragen SP over de Teuge

Door , 25 november 2012 11:45

Afgelopen week heeft de SP schriftelijke vragen naar het college gestuurd. De SP heeft vragen aan het college over de besluitvorming in 2002, waarbij het aantal maatregelen conform het haalbaarheidsonderzoek uit 2001 zijn geschrapt. Door TNO, is in onderzoeksfase 2, dit ook geconstateerd. Het gevolg van het schrappen is dat de woningen een significant hogere energievraag tot gevolg heeft, echter de bron van de Vitens is ontworpen op het haalbaarheidsonderzoek. Aangezien de gemeente Zutphen destijds zelf besloten heeft de eisen aan het project te verlagen is het de vraag van de SP of het college het eens is met de stelling dat het project nooit had kunnen slagen. En wat het college voor de bewoners gaat doen, nu ze voor opnieuw in de kou gezet zijn.

In de antwoorden op de vragen van de VVD is de houding van het college (en haar ambtenaren) mooi terug te lezen. Namelijk, wij staan aan de zijlijn, de Vitens en de bewoners moeten er onderling uitkomen. Wat een bizarre situatie is, je bedenkt als gemeente Zutphen iets, je maakt fouten in 2002 door eisen te schrapen die voor het welslagen essentieel zijn en in 2012 ben je nergens meer verantwoordelijk voor. Heeft deze gemeente dan helemaal geen besef wat haar verantwoordelijkheid jegens de bewoners is? We zullen zien wat nu weer beantwoord gaat worden.

Lees zelf de vragen van de SP:

Download: 2012-V0031.pdf (PDF, 10KB)

Eén reactie op “Schriftelijke vragen SP over de Teuge”

  1. John Braam schreef:

    Tsja, beste schrijver je conclusie is helemaal juist. Terwijl wij al jaren weten wat de (juridische) conclusie is met betrekking tot de positie van onze gemeente verkeren zij nog steeds in een bewustwordingsfase en denken zij dat zij zich langs de zijlijn kunnen plaatsen en dat hun aansprakelijkheid wel zal overwaaien.

    Hoe anders zal het de komende periode voor hen worden. Raadsleden raken er van doordrongen dat het allemaal heel anders in elkaar zit als het college haar heeft doen geloven. Ben erg benieuwd wat voor consequenties dit gaat hebben voor de verantwoordelijk wethouder. Laat duidelijk zijn dat finale kwijting voor bewoners onacceptabel is geworden met deze gegevens. Partijen hebben willens en wetens het slagen van het project de nek omgedraaid en daarmee de investering van de bewoners door het afvoer putje gespoeld, komt daarbij ook nog eens de jarenlange schade van de hoge energie rekeningen.

    Mijn conclusie volledige schadeloos stelling en anders moeten wij de rechter maar vragen wat hij hier allemaal van vindt.

Panorama Theme by Themocracy