De belangenvereniging stapt uit de stuurgroep de Teuge

Door , 5 september 2012 22:34

In zomer van 2011 besloot Vitens om te stoppen met de centrale WKO de Teuge. Daarna starten er in kleine kring, namelijk de gemeente Zutphen, Vitens en de belangenvereniging de Teuge een overleg dat beter bekend staat als de stuurgroep de Teuge. Goed beschouwd is het echter slechts een overlegvorm van de exploitant Vitens met de bewonersvertegenwoordiging en de conventantpartij de gemeente Zutphen.

In het najaar zijn er meerdere overleggen geweest tussen de drie partijen. De Vitens en gemeente Zutphen proberen het ombouwfonds te vormen. In september 2011 is er een overleg met alle partijen, behalve de bewoners, waar de Vitens en de gemeente Zutphen door aannemers en installateurs bevraagd worden over het besluit tot beëindiging van het WKO systeem en heeft als doel om alle betrokken partijen kans te geven een bijdrage aan het fonds te doen.

In de navolgende maanden worden er slechts kleine stappen gezet. Zo is het besluit genomen door de “stuurgroep” dat er een ontzorgingsfonds ingericht wordt, de Vitens en de gemeente Zutphen vullen en beheren dit fonds. De belangenvereniging de Teuge faciliteert een “storings” formulier waarmee het voor alle bewoners (ook niet leden) mogelijk is om storingen aan de warmtepomp direct bij de stuurgroep te melden. Vervolgens verzorgt de stuurgroep voor opdracht aan de lokale installateur. Deze constructie zorgt voor een vangnet voor de geplaagde bewoners van de Teuge in geval van storingen.

Op andere punten uit de brief van augustus 2011 krijgt de belangenvereniging de Teuge geen duidelijkheid van de stuurgroep. Veel punten worden vooruit geschoven, zoals uitspraken over de economische waarde van de warmtepomp, de vervolgschade aan woning en tuin na ombouw en/of de vier opties tot ombouw tot het aanbod gaan behoren. De progressie gaat uitermate langzaam, er wordt besloten om een projectmanager aan te trekken die de ombouw moet gaan begeleiden en het stappenplan dat in augustus door de Vitens is gepresenteerd als de route naar de technische ombouw tot uitvoering moet komen.

In december 2011 gaan de juristen van de Gemeente Zutphen, de Vitens en de belangenvereniging de Teuge aan de slag met de stuurgroep- en fondsovereenkomsten onder voorzitterschap van dhr. Jutte (Vitens). Het lijkt haast een onmogelijk opgave om een overeenkomst op te stellen zonder het innemen van een standpunt over de schuldvraag. Tot twee maal toe komen de juristen bij elkaar zonder dat een concept van een contract op tafel komt te liggen.

Tijdens de bijeenkomst van de  Stuurgroep op d.d. 9 januari 2012 komt de advocaat van de Vitens met het concept van een contract waarin zelfs wordt voorgesteld de technische oplossing te realiseren tegen finale kwijting door de bewoners. Dit is voor de belangenvereniging de Teuge de aanleiding terug te treden uit de Stuurgroep en zitting te nemen in de Klankbordgroep.

Door deze stap heeft de Vitens en gemeente Zutphen het voor de Belangenvereniging onmogelijk gemaakt in de Stuurgroep verder te gaan zonder juridische consequenties voor de Belangenvereniging die aan de technische oplossing verbonden worden. Het kan gewoon niet zo zijn dat de Belangenvereniging mede juridisch verantwoordelijk wordt voor de technische oplossing.

De “Stuurgroep de Teuge” is vooral voor de Vitens een term waar men waarde aan hecht. Stuurgroep de Teuge heeft geen enkele juridische status. Echter de gemeente Zutphen en de Vitens lijken het prettig te vinden om deze termologie te hanteren, ze doen dit voornamelijk omdat ze denken dat als ze onder de naam Vitens/Gemeente Zutphen hun rechtshandelingen worden gezien als een soort schuldbekentenis richting ons als bewoners. Alsof wij als bewoners niet precies zouden weten waar hun juridische aansprakelijkheid zou liggen. Ondertussen wordt de projectmanager van de “stuurgroep” betaald door de Vitens. De belangenvereniging de Teuge heeft terecht gemeend zich niet juridisch te laten binden aan de partijen, immers zij vertegenwoordigd de belangen van de bewoners. De deelname aan de klankbordgroep zorgt voor een regelmatig communicatie tussen de partijen, echter de besluiten worden genomen door de Vitens en de gemeente Zutphen (de zogenaamde stuurgroep).

 

 

Reacties gesloten

Panorama Theme by Themocracy