augustus 2011 – de praktische oplossing oftewel het minimale aanbod van Vitens

reacties Reacties uitgeschakeld voor augustus 2011 – de praktische oplossing oftewel het minimale aanbod van Vitens
Door , 30 juli 2012 20:25

Op 14 juli 2011 werd besloten door Vitens en de gemeente Zutphen, in bijzijn van de belangenvereniging de Teuge, om te stoppen met het principe van de collectieve Warmte Koude Opslag. Afgesproken werd dat alle partijen worden ingelicht in de zomervakantie en dat er eerst een globaal plan van aanpak wordt gemaakt om inzicht te krijgen  in hoe een ombouw  vorm gegeven kan  worden. Het bestuur van de belangenvereniging de Teuge wacht in spanning het aanbod van de Vitens af… We hopen op een snelle oplossing voor de problemen.

Lees verder 'augustus 2011 – de praktische oplossing oftewel het minimale aanbod van Vitens'»

Koelfunctie werkt niet (meer)!

reacties Reacties uitgeschakeld voor Koelfunctie werkt niet (meer)!
Door , 26 juli 2012 17:49

Voor wie het nog niet door had… de koelfunctie is komen te vervallen deze zomer.

Na de eerste paar warme dagen in mei regende het meldingen van de leden van de vereniging, velen hadden ontdekt dat de koelfunctie niet meer werkt. Het is ondertussen bevestigd dat de koelfunctie niet meer werkt, vorig jaar is bekend geworden dat 4 van de 5 bronnen onherstelbaar beschadigd zijn. Met het plaatsen van de “tijdelijke” maatregel in december van een zeecontainer met een olieketel is de verwarming van de wijk overgenomen door het stoken op olie. Daarmee is de koelfunctie ook vervallen. Op dit moment schommelt het distributienet rond de 18 graden Celsius.

Dus koelen heeft dus absoluut geen zin.

Binnenkort volgt er informatie van de stuurgroep over de concrete vervolgstappen in het ombouwproject.

Belangenvereniging de Teuge nu ook op Facebook

reacties Reacties uitgeschakeld voor Belangenvereniging de Teuge nu ook op Facebook
Door , 7 juli 2012 09:39

Sinds kort hebben we onze website verbonden aan Facebook. Hiermee hopen we jullie een extra manier te geven om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Op de Fanpagina Belangenvereniging de Teuge kan je ons vinden.

Vindt jij het leuk dat wij op Facebook zitten, volg ons dan door de “vind ik leuk” knop rechts aan te klikken.

Besloten informatieavond problemen de Teuge

Door , 4 juli 2012 07:29

De gemeente Zutphen en de Vitens nodigen vanavond (4 juli 2012) alle bewoners uit in het IJsselpaviljoen om 20.00u tot 21.30u.

De besloten informatieavond zal worden geleid door Gerben van de Steen. Emiel Ooms is aanwezig voor de technische vragen, de gemeente Zutphen wordt vertegenwoordigd door Rik de Lange en zal  ambtelijk worden ondersteund. Namens Vitens zal waarschijnlijk zal Frans Jutte waarschijnlijk aanwezig zijn.

Gisteravond is gemeenteraad de motie aangenomen waardoor 3 ton voor de oplossing van de problemen in de Teuge beschikbaar komen. Daarbij komt dat de Vitens 9 ton beschikbaar stelt. Voorwaarde die aan de bewoners gesteld wordt is zogenaamd ‘finale kwijting’. Een juridische term om aan te geven dat je het gaat om een algehele definitieve (schade)regeling. Wat dit exact betekend zal vanavond toegelicht worden aan de bewoners. Dit in tegenstelling tot de vastgelegde afspraken met de Belangenvereniging dat juridisch en praktisch traject gescheiden zouden worden.

Kom allemaal vanavond naar het IJsselpaviljoen en stel je vragen direct aan de wethouder en directeur van Vitens.

 

Alleen samen staan we sterk!

zomer 2011 – besluit tot beëindigen van het collectieve WKO, de stuurgroep de Teuge is geboren!

reacties Reacties uitgeschakeld voor zomer 2011 – besluit tot beëindigen van het collectieve WKO, de stuurgroep de Teuge is geboren!
Door , 3 juli 2012 07:44

Na het vastlopen van het grote overleg op 30 mei 2011 en vervolgens het afzeggen van het geplande overleg op 30 juni lijkt het voor de zomer niet meer goed te komen. Achter de schermen praten de gemeente Zutphen en de Vitens met elkaar om te onderzoeken hoemen toch verder kan. De belangenvereniging neemt na aanleiding van het afzeggen van het overleg van 30 juni contact op met de voorzitter van het overleg, Gerben van der Steen, met de directeur van Vitens en met de wethouder. Dit in een poging om toch voor de zomer duidelijkheid te krijgen hoe dit traject verder gaat, vreesden wij voor een lang traject. Vitens doet een voorstel hoe dit traject verder kan gaan.

Lees verder 'zomer 2011 – besluit tot beëindigen van het collectieve WKO, de stuurgroep de Teuge is geboren!'»

Laatste ledenvergadering voor de zomervakantie! Wees erbij?!

reacties Reacties uitgeschakeld voor Laatste ledenvergadering voor de zomervakantie! Wees erbij?!
Door , 2 juli 2012 07:36

Vanavond om 20.00u is de laatste ledenvergadering van voor de zomervakantie gepland. Zoals jullie al in de nieuwsbrief konden lezen afgelopen week is er veel vertellen over de ontwikkelingen rond ons project, of juist gebrek aan beweging. Het laatste voorstel van de stuurgroep de Teuge heeft het bestuur afgewezen, maar is er al wel een reactie ontvangen? Kom vanavond om te horen wat de laatste stand van zaken is, wees erbij en praat mee. Enkele leden zijn de laatste tijd erg druk geweest met het bijpraten van de politiek en het dossier de Teuge krijgt aardig vorm op de website. Zodat iedereen een goed beeld heeft waar we vandaan komen en waar we staan.

Aanvang: 20u (deur open vanaf 19:30u)
Locatie: Kantine van de voetbalvereniging de Hoven (molenstraat)

Wees erbij vanavond!

eind mei 2011 – het grote overleg over de problemen loopt vast, hoe nu verder?

reacties Reacties uitgeschakeld voor eind mei 2011 – het grote overleg over de problemen loopt vast, hoe nu verder?
Door , 2 juli 2012 07:15

De zomer van 2011 staat voor de deur. De hoogste tijd dat er eindelijk een beslissing wordt genomen. Wat gaan de andere partijen doen  om ons bewoners een goed werkende warmtevoorziening te bieden. Bij de start van de overleggroep de Teuge was toch afgesproken  voor het volgende winterseizoen een oplossing bereikt moet zijn . Maar langzaam is  duidelijk geworden dat vooral de aannemers en de BAM,  beide deelnemers aan  de overleg groep,  helemaal niet willen dat er iets gebeurd dat verder gaat dan een onderzoek naar de problemen  die exploitant Vitens heeft. De problemen van de bewoners lijken voor hun niet te bestaan. Als aannemers hebben zij immers goede huizen gebouwd en als BAM sta je garant voor een goede technische installatie.

Wat alle andere  partijen lijken te vergeten is dat bij  steeds meer huishouden zich problemen voor doen met de warmtevoorziening en alle bewoners zo langzaam aan met angst na de volgende winter uitkijken. Maar de uitkomsten van de technische commissie in mei 2011 geven hoop en de resultaten van het onderzoek TNO fase 1, t is duidelijk: Het staat nu ook schriftelijk vast dat er problemen zijn. Nog mooier is dat ook oorzaken zijn aan te wijzen zodat voortvarend aan oplossingen gewerkt kan worden.  Afgesproken tussen partijen was ook een onderzoek “TNO fase 2”. Dat onderzoek zal de problemen van de warmtepomp tot de bouwschil in kaart brengen. De zomer van 2011 zou best weleens een mooie zomer kunnen worden.

Lees verder 'eind mei 2011 – het grote overleg over de problemen loopt vast, hoe nu verder?'»

mei 2011 – de technische commissie trekt conclusies (deel 2)

reacties Reacties uitgeschakeld voor mei 2011 – de technische commissie trekt conclusies (deel 2)
Door , 1 juli 2012 17:50

Toen op 28 april de eerste bijeenkomst van de technische commissie alle technische mogelijkheden had verkent, afgesproken hadden wie erbij zou moeten zijn om tot een goede beoordeling gekomen kon worden en welke criteria gehanteerd moeten worden om tot een goed oordeel te komen gaan we uit elkaar om een maand later met ons huiswerk weer bij elkaar te komen. Aangevuld met de onderzoeker van TNO als onafhankelijk deskundige en de directeuren van de warmtepompfabrikanten ATAG en Stiebel Eltron moeten er conclusies getrokken kunnen worden over de voorliggende technische mogelijkheden en de verschillende exploitatie opties. Eindelijk zo denken wij… 

Ter voorbereiding van het tweede overleg op 20 mei roepen wij intern kerngroep en enkele zeer betrokken bewoners bij elkaar. We delen de uitkomsten van het eerste technische overleg en gaan met deze groep aan de slag om oordeel te vormen over alle 9 mogelijke technische opties. De score wordt bepaald voor elke oplossing en de reacties worden gewikt en gewogen, om zo goed voorbereid te zijn voor het tweede overleg. Tevens wordt opnieuw vastgesteld dat we een duurzame oplossing nastreven die de originele uitgangspunten respecteert en tevens alle problemen in het project oplossen. Kortom, we zijn er klaar voor… eens kijken hoe dit uitpakt!

Lees verder 'mei 2011 – de technische commissie trekt conclusies (deel 2)'»

eind april 2011 – de technische commissie verkent mogelijke oplossingen (deel 1)

reacties Reacties uitgeschakeld voor eind april 2011 – de technische commissie verkent mogelijke oplossingen (deel 1)
Door , 1 juli 2012 13:38

Na het presenteren van de resultaten van het TNO onderzoek fase 1 dreigt het grote overleg met alle partijen te verzanden en belanden we in een patstelling. De aannemers willen niet praten over een 2e fase van het TNO onderzoek, waar ook de kwaliteit van de bouwschil en het warmteafgifte systeem onderzocht zal worden. Immers de oorzaak is duidelijk volgens de aannemers, de bron werkt niet goed, dus dat is de oorzaak. De aannemers gaan vrolijk voorbij aan de lijst van problemen die niets met de bron te maken hebben, maar met het concept van warmtepompen en goed geïsoleerde woningen. Kortom, de problemen gaan ook over hun deel van de keten. Maar in het grote overleg komen we niet verder, de patstelling wordt doorbroken door het voorstel van Vitens om in een kleine technische subcommissie bij elkaar te komen om te onderzoeken welke oplosrichtingen er mogelijk zijn. En zo gebeurt het, onder voorzitterschap van de directeur van Vitens komt in april en mei  twee maal een technische commissie bij elkaar…

Lees verder 'eind april 2011 – de technische commissie verkent mogelijke oplossingen (deel 1)'»

Panorama Theme by Themocracy