Niet zwarte pieten, maar oplossen!

reacties Reacties uitgeschakeld voor Niet zwarte pieten, maar oplossen!
Door , 28 november 2010 10:17

Vrijdag heeft het onderstaande artikel in de Stentor gestaan. Als kopersvereniging willen wij dat er nu gewerkt wordt aan een oplossing voor de problemen in ons project. Natuurlijk moeten we wel gaan leren van de fouten die gemaakt zijn, dus als de oplossing er is dan kunnen we terugkijken en leren van dit project. Er is genoeg leergeld door de bewoners betaald op dit moment, dus laten we ook leren zodat er in de toekomst niet nog eens zo’n project fout gaat. Er is niet één partij verantwoordelijk voor wat hier gebeurd is, alle betrokken partijen zijn verantwoordelijk. Maar wij hebben als bewoners niets aan zwarte pieten en een juridische steekspel tussen de partijen, dat helpt nu niet.

De winter is begonnen en vol spanning klopt ons hart, want de uitnodiging komt er snel aan. Toch?

In de krant:

Bewoners willen een oplossing

reacties Reacties uitgeschakeld voor Bewoners willen een oplossing
Door , 24 november 2010 09:28
Bron: Ronald Hissink

Bron: Ronald Hissink

Afgelopen maandag is er in de forumvergadering van de gemeente Zutphen duidelijk gezegd door de wethouder dat de regierol gepakt gaat worden en dat de partijen snel om tafel moeten om een oplossing te vinden. De bewoners willen ook heel graag een oplossing en zitten niet te wachten op een zwarte pietenspel. Zoals Bas van der Veen (VVD) zo goed zei: “Je kan erop twee manieren naar kijken: Je kan terugkijken hoe het zo gekomen is. En je kan kijken hoe we een oplossing voor de bewoners krijgen. En de aandacht voor nu moet zijn om een  oplossing voor de bewoners.”. We zijn erg blij met het feit dat de alle partijen in de gemeenteraad als één blok achter de bewoners staan en  het college vragen om dit snel op te lossen voor de bewoners.

Het mag duidelijk zijn dat wij het daar hardgrondig mee eens zijn. Eerst een oplossing, natuurlijk moeten we (=gemeenschap) hier ook van leren en dat kan je alleen doen door terug te kijken om te leren hoe het in de toekomst beter kan. Maar dat helpt ons als bewoners nu niet, wat ons betreft werken we eerst aan een oplossing voor deze bewonersgroep en dan pas terugkijken hoe het zo gekomen is.

In de media:

We verwijzen alleen naar originele artikelen op internet.
Mocht je tips hebben voor ons, laat ze achter als commentaar. 

De weblog van wethouder Hans La Rose

reacties Reacties uitgeschakeld voor De weblog van wethouder Hans La Rose
Door , 24 november 2010 07:12

Een dag na de forumbijeenkomst, op dinsdag 23 november, heeft wethouder Hans La Rose zijn wekelijkse weblog gepubliceerd. Lees zijn verslag van de bijeenkomst.

Rik de Lange had kort daarvoor over zijn bezoek aan één van de bewoners ook een weblog geschreven. Kijk hier voor dat verslag.

Beide wethouders geven aan dat het herstelplan van Vitens gaat komen. De wethouder Hans La Rose zegde maandag  toe dat de gemeente Zutphen gaat zorgen dat de partijen op korte termijn om tafel zitten om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Als bewonersgroep willen we niets liever dan een oplossing voor alle problemen die we nu hebben hier in het project.

College gemeente Zutphen geeft toe: “dit project is mislukt!”

Door , 23 november 2010 06:59

Gisteravond is in het stadhuis van Zutphen onder grote belangstelling van bewoners en pers de  informerende forum vergadering geweest over de problemen in het WKO project de Teuge. De wethouder Hans de La Rosa gaf tijdens het forum toe dat het project mislukt was. Het wordt nu tijd dat alle partijen om tafel gaan om te praten over een echte oplossing voor deze groep bewoners die voldoende lesgeld betaald hebben voor dit prestige project van de gemeente Zutphen.

Project de Teuge in het nieuws:

Uitzending van TV Gelderland:

Laat van je horen en kom naar het forum!

reacties Reacties uitgeschakeld voor Laat van je horen en kom naar het forum!
Door , 16 november 2010 21:36

Op maandag aanstaande, 22 november, zal om 20u-21u in de raadszaal (oude stadhuis) het informerend forum over de “Problematiek warmtepompen De Teuge”. Lees de aankondiging hier. Tijdens het forum zal het college haar besluit (waarover tot op heden niets bekend is) toelichten. Over de werkwijze van forumvergadering kan je hier meer lezen

Mocht je willen spreken of vragen willen stellen aan het college die avond moet je dit tijdig melden aan de griffier, uiterlijk voor maandag 16.30u. 

We hopen dat zo er zo veel mogelijk mensen maandag naar het stadhuis komen om te laten blijken wat ze van de situatie vinden. Nu duidelijk is dat het project niet aan de doelstellingen voldoet is het tijd voor het beloofde herstelplan (zie Stentor artikel) van de gemeente Zutphen.

Update: 20 nov 2010: De memo (en bijbehorende stukken) “Warmte/Koude opslag de Teuge” van het college van de gemeente Zutphen zijn voor leden online hier in te zien.

Onderhoud aan putten en storingen met warmtepompen

reacties Reacties uitgeschakeld voor Onderhoud aan putten en storingen met warmtepompen
Door , 12 november 2010 20:49

Bericht van Vitens:

Sinds vorige week (2 november) is de BAM bezig met een onderhoudsreiniging van de onttrekkingbron nr. 2 nabij de Dijkmate. Eén reiniging blijkt niet voldoende en de komende week is er nogmaals een reiniging nodig. Omdat de buitentemperatuur inmiddels wat lager is wordt uit voorzorg een kleine verwarmingsketel standby gezet bij de centrale pompenruimte. Indien nodig kan deze installatie dan de capaciteit van de put overnemen. Aansluitend worden waarschijnlijk ook een of twee van de putten in het midden van de wijk langs het Kanon gereinigd.

Deze week heeft zich ergens een lekkage in het distributienet voorgedaan. De BAM heeft het water aangevuld maar er is geen melding binnengekomen over de oorzaak.  Helaas is daar dus niets meer over te melden.

Als iemand informatie heeft over de lekkage dan wil Vitens dit graag weten.
Meld het dan aan ons via het Contact formullier.


Aanvulling op bericht:
We hebben via onze leden vernomen dat er 6 kuub water uit het distributienet was weggelopen. De BAM heeft geen melding ontvangen van een grote lekkage. Er zijn in totaal 17 meldingen van “bevroren” warmtepompen binnengekomen bij de BAM. Deze zijn vandaag verholpen. Mocht (nog steeds) een storing hebben aan je warmtepomp meld dit dan bij de BAM.

Datum bekend voor forum over problemen de Teuge

Door , 9 november 2010 00:08

Vanavond is in raadsvergadering door de burgemeester aangekondigd dat op maandag 22 november 2010 (over 2 weken) het forum over de problemen in het project de Teuge gehouden zal worden. Die avond zal de politiek, het college, de ambtenarij en de burger (jullie dus!!) in discussie kunnen over de problemen met energieverbruik, warmtepompproblemen, hoge CO2 uitstoot en meer.

We roepen iedereen op om maandagavond 22 november in de agenda te zetten en massaal aanwezig te zijn bij het forum en van je te laten horen. Als we meer details over de locatie en tijd hebben laten we dit zeker weten aan iedereen.

Regulier onderhoud aan infiltratiebronnen

reacties Reacties uitgeschakeld voor Regulier onderhoud aan infiltratiebronnen
Door , 5 november 2010 21:09

Afgelopen week zijn er enkele meldingen van bewoners binnengekomen over de aanwezigheid van bronboorapparatuur in de wijk. We hebben hierover contact gehad met Vitens en het blijkt gepland onderhoud te zijn aan de infiltratiebronnen. Dit is regulier onderhoud dat in opdracht van Vitens plaats vindt om de bron naar behoren te laten functioneren.

Bijval van de wijkraad de Hoven

reacties Reacties uitgeschakeld voor Bijval van de wijkraad de Hoven
Door , 4 november 2010 07:25

De wijkraad was vorige week ook aanwezig, het verslag door de wijkraad is nu ook op onze site te lezen. Afgelopen maandag was er ook nog eens een bijeenkomst van de wijkraad waar de wijkwethouder ook aanwezig was. Nav de wijkraadvergadering zijn er door de wijkraad schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld, lees hier de brief. Nu maar weer wachten wat het antwoord daarop is.

Alliander rapporten nu ook online te lezen

reacties Reacties uitgeschakeld voor Alliander rapporten nu ook online te lezen
Door , 3 november 2010 07:43

De Alliander rapporten zijn nu ook hier online te lezen.

Panorama Theme by Themocracy